Projektgruppe hjemvendt fra udenlandsk studietur

Første punkt på turen foregik hos rådgivningsfirmaet DEGW i Amsterdam. Her fortalte arkitekt Salla Lardot om brugerinddragelse i de tidlige faser af et byggeprojekt.

DEGW fokuserer især på ledelsen og vigtigheden i at opnå enighed om visionen for projektet, og derefter inddragelse af udvalgte medarbejdere til workshopforløb.

Næste stop på turen var hos det Hollandske Slots – og Ejendomsstyrelse ”Rijksgebouwendienst”. Bygherren Angelia Zeegers forklarede, hvordan styrelsen, efter endt brugerinddragelse, samler oplysningerne i en database. Der er ofte mange involverede i et projekt, inden det endelige resultat står færdigt. Databasen gør det nemmere og mere overskuelige at holde fokus på brugernes input hele vejen igennem processen.

 

Tredje og sidste stop på dagen var Universitetshospitalet Erasmus MC i Rotterdam.

Bygherren på projektet Lisebet van Heel gav en præsentation af den store tilbygning og omfattende renovering af det eksisterende byggeri på hospitalet.

Billedet til højre viser projektgruppens rundtur på hospitalet og på byggepladsen. Her blev der blandt andet fremvist en mock-up af en fremtidige patientstue.

Som det kan ses på billedet nedenunder, var mock-up´en lavet i forholdet 1:1 og med de materialer og det design, der i første omgang er valgt til stuen.

 

 

 

Det viste sig at være en god investering at lave den store mock-up. Efter at have afprøvet stuen med forskellige scenarier, fandt man ud af, at der skulle foretages en del ændringer for at gøre stuerne bedre.

Dag to begyndte med en tur til rådgivningsfirmaet ICOP. Her præsenterede Juriaan van Meel, der også er seniorforsker på Center for Facities Management på DTU, ICOP´s proces omkring brugerinvolvering.
Juriaan Van Meel´s pointe var, at ledelsen skal sætte en klar vision og derefter skal ledelsen udvælge medarbejdere, lead–users, der skal være     forbilleder for resten af staben og uddanne disse til at tage beslutninger om indretning og arbejdsprocessor.

Sidste lokalitet på turen var hos firmaet Favela Fabrik.

Favela Fabrik har specialet sig i at bruge sociale medier til indsamling af viden for en virksomhed.

Her blev der blandt andet fortalt om en website udviklet til et forsikringsfirma med fokus på sygeforsikring.

På websitet kunne brugerne gå ind og skrive om en god eller dårlig oplevelse i forbindelse med sundhedssystemet og sygeforsikringer. Herefter kunne forsikringsfirmaet besvare brugerne direkte og andre kunne læse deres svar for at skabe en god kundekontakt. Derudover gav det forsikringsfirmaet lejlighed for at indsamle store mængder data på både kunder og ikke kunder, og derved mulighed for at finde ud af hvilke produkter, de skulle udvikle til forbrugerne.

Alt i alt gav studieturen masser er nye input, viden og erfaringer, der kan videreudvikles i Idé til programs mange aktiviteter.

I2p lancerer netværksmøder for Praksisfællesskabet 2015 – tilmeld dig her
Kom til udstillingsåbning hos DAC
Den gode proces - et inspirationskatalog
Udvikling opstår gennem dialog
Ny håndbog giver konkrete værktøjer til projektudvikling
Bevægelse og uderum – de legende mennesker
Temamøde: Fremtidens arbejdspladser - Modelprogram
Dialog og innovation – resultatet af Aarhus Vands idekonkurrence
Gode råd om udbud
Aarhus Vand gentænker udbudsprocessen
På besøg hos Handicaporganisationernes hus
Hvordan etableres kreative miljøer?
Evaluering af konkurrencefasen på omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade i Odense
Konkurrenceprogram fra Nyt Hospital Nordsjælland
Hvordan laver man rum til leg og læring?
I2p takker for et fantastisk år
Sekretariatet for i2p møder Mace, Constructing Excellence, CF Møller, OL Byen og Atkins
Lancering: Den Gode Proces - nyt digitalt værktøj
Netværksmøde d. 30. nov. 2012 - sætter fokus på brugerinvolvering
Netværksmøde 5. nov. - få mere viden om risikohåndtering
Kom til 3 nye netværksmøder i efteråret
Sidste netværksmøde i foråret - fyldt med spændende diskussioner
2. netværksmøde i værktøjernes tegn
Første netværksmøde fuld af lærerige diskussioner
Hvad kan vi lære fra et OPP-projekt?
Praksisfællesskabet i foråret
I2p sekretariatet takker for et inspirerende efterår
Efteråret er skudt i gang med praksisfællesskabets første netværksmøde!
Læs stemningsrapporten fra i2p´s konference: ”Naviger mod nye mål”
Tak for en inspirerende konference!
Konference om bygherrens strategiske rolle i byggeriets tidlige faser
De første temamøder i praksisfællesskabet fik en vellykket begyndelse
Nu går www.i2p.dk i luften!
Idé til program er skudt i gang!