Konference om bygherrens strategiske rolle i byggeriets tidlige faser

Torsdag d. 9. juni og fredag d.10. juni bliver Toldboden i det indre København overtaget af fagfolk fra byggebranchen, der skal diskutere og udveksle erfaringer om, hvad der sker, når beslutninger flytter ud af bygherrens regi til markedet, hvor bygherren blot er en stemme blandt flere.

 

Over to dage vil forskellige oplægsholdere som Richard Saxon, Jes Vagnby og Nina Ryd give deres bud på, hvor bygherren både skal tilgodese brugernes behov, de stadig mere omfattende lovgivningsmæssige rammer, de nye specialer, der kommer til samt udefinerede mål med byggeriet.

Spørgsmålene er, hvilke strategiske overvejelser der skal tages, og hvordan man sikrer, at fundamentet holder hele vejen med disse udfordringer?

 

Konferencens program er tætpakket med oplægsholdere fra både ind – og udland samt miniworkshops, hvilket giver deltagerne både ny viden og samtidig mulighed for at udveksle erfaringer med andre fra branchen.

 

På første dagen af konferencen vil der blandt andet være mulighed for at høre Richard Saxon (ejer af ’Consultancy for the Built Environment’), Jens Vagnby (ejer af 'Jes Vagnby Arkitektur & Identitet) Michael Slot (afdelingsdirektør, Bascon) Claus Roijker (projektchef, Nyt Hospital Nordsjælland) Ajs Dam (kommunikationschef, Femern A/S) Anne Sarto (partner, mtre) m.fl. 

 

På anden dagen er det blandt andet muligt at høre Nina Ryd (arkitekt og forsker på Chalmers Universitet i Sverige) Juriaan van Meel (seniorforsker på Center for Facilities Management, DTU) Christian Nieport (partner, Smith innovation) og Kristina Jordt Adsersen (partner, Mutopia), På den sidste dag er der også mulighed for at gå mere i dybden med tre forskellige emner under overskriften ”Innovation og udvikling”.

 

Praktisk information om konferencen

Konferencen afholdes på Toldboden, Nordre Toldbod 24, 1013 København K.

 

Torsdag d. 9. juni fra kl. 9:00 – 17:00 og fredagen fra kl. 9:00 – 13:00

Tilmelding senest d. 31. maj via www.i2p.dk. Prisen for deltagelse i konferencen er 1500 kr. ekskl. moms. Prisen indbefatter forplejning begge dage. Dog koster deltagelse i middagen torsdag d. 9. juni 500 kr. ekskl. moms. 

Læs mere om konferencen her.

I2p lancerer netværksmøder for Praksisfællesskabet 2015 – tilmeld dig her
Kom til udstillingsåbning hos DAC
Den gode proces - et inspirationskatalog
Udvikling opstår gennem dialog
Ny håndbog giver konkrete værktøjer til projektudvikling
Bevægelse og uderum – de legende mennesker
Temamøde: Fremtidens arbejdspladser - Modelprogram
Dialog og innovation – resultatet af Aarhus Vands idekonkurrence
Gode råd om udbud
Aarhus Vand gentænker udbudsprocessen
På besøg hos Handicaporganisationernes hus
Hvordan etableres kreative miljøer?
Evaluering af konkurrencefasen på omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade i Odense
Konkurrenceprogram fra Nyt Hospital Nordsjælland
Hvordan laver man rum til leg og læring?
I2p takker for et fantastisk år
Sekretariatet for i2p møder Mace, Constructing Excellence, CF Møller, OL Byen og Atkins
Lancering: Den Gode Proces - nyt digitalt værktøj
Netværksmøde d. 30. nov. 2012 - sætter fokus på brugerinvolvering
Netværksmøde 5. nov. - få mere viden om risikohåndtering
Kom til 3 nye netværksmøder i efteråret
Sidste netværksmøde i foråret - fyldt med spændende diskussioner
2. netværksmøde i værktøjernes tegn
Første netværksmøde fuld af lærerige diskussioner
Hvad kan vi lære fra et OPP-projekt?
Praksisfællesskabet i foråret
I2p sekretariatet takker for et inspirerende efterår
Efteråret er skudt i gang med praksisfællesskabets første netværksmøde!
Læs stemningsrapporten fra i2p´s konference: ”Naviger mod nye mål”
Tak for en inspirerende konference!
Projektgruppe hjemvendt fra udenlandsk studietur
De første temamøder i praksisfællesskabet fik en vellykket begyndelse
Nu går www.i2p.dk i luften!
Idé til program er skudt i gang!