Velkommen til Idé til programs praksisfællesskab

Praksisfællesskabets ønsker at samle branchefolk, der deler en fælles vision om at styrke arbejdet i de tidlige byggefaser for at øge værdiskabelsen i byggeriet. Værdierne for Praksisfællesskabet bygger på gensidighed, respekt, tillid og et aktivt engagement, hvor vi sammen udvikler en fælles forståelsesramme – et fælles sprog. I 2012 mødtes Praksisfællesskabet til debat omkring Organisering, Innovation og Brugerinvolvering, og i 2015 vil de mødes igen. 

Praksisfællesskab genoplives i løbet af foråret med netværksmøder, arrangementer og workshops – og du skal sidde med ved bordet! 

Formålet med praksisfællesskabet er at samle en række engagerede branchefolk, der vil forbedre arbejdet med de tidlige byggefaser og samtidig selv lære mere og udvide netværket. Ligesom sidst skal møderne i praksisfællesskabet være et fælles forum for videnformidling og deling – en viden, der efterfølgende bliver samlet til let-anvendelige dogmer og guides for byggeriets tidlige faser. De tre nye diskussionspor vil være:

Det er gratis at deltage i Praksisfællesskabet for 2015 og du kan tilmelde dig via mail til tilmelding@bygherreforeningen.dk.