Spor 4 - Co-creation

Sammen skaber vi den gode proces

Co-creation er en vigtig del af fremtidens byggeprojekter. Bygherrer, arkitekter og andre interessenter skal gentænke udbuds- ledelses- og procesformer, så der bliver mere plads til inddragelse og involvering på tværs. Det er svært, da byggeriets processer og arbejdsgange er komplicerede. Derfor vil vi i dette spor undersøge, hvordan man faciliterer og gennemfører succesfuld co-creation, der skaber værdi i det enkelte byggeprojekt.

Det er gratis at deltage i Praksisfællesskabet, og der er åben for tilmelding på tilmelding@bygherreforeningen.dk.

Netværksmødet for dette spor afholdes i Bygningskulturens Hus onsdag d. 27. maj fra kl. 13.00-16.00 med oplæg fra projektdirektør, Jes Møller, Køge Kyst samt projektleder, Mimi Larsson, Byens Hegn, Metroselskabet.