Spor 5 - Transformation

Fremtidens bygninger er genbrug

Der har været en tendens de senere år til, at gamle byggerier skal genanvendes eller transformeres til at imødekomme nye behov. Samtidig skal nye byggerier også være multifunktionelle og fleksible, så de kan rumme forskellige typer af brugere og aktiviteter. Det medfører et øget fokus på, hvordan fremtidens byggeprojekter kan have ”forlængede åbningstider”, og ikke begrænses til enkeltstående funktioner, men i stedet tilbyder et nyt potentiale. I dette spor vil vi derfor undersøge, hvordan eksisterende bygninger bedst kan blive genbrugt og anvendt samt, hvordan nye udviklingsmodeller, borgere og brugere kan bringes i spil i målet om at genbruge og sikre multifunktionelle og attraktive bygninger.

Det er gratis at deltage i Praksisfællesskabet, og der er åben for tilmelding på tilmelding@bygherreforeningen.dk.

Netværksmødet for dette spor afholdes i Bygningskulturens Hus onsdag d. 20. maj fra kl. 15.00-18.00 med oplæg fra stadsarkitekt, Tina Saaby, Københavns Kommune samt direktør, Esben Danielsen, Lokale og Anlægsfonden.