Spor 6 - Mellemrum

Skab muligheder undervejs i byggeriet

I stigende grad bliver der givet plads til midlertidig brug af bygninger undervejs i et byggeprojekt eller at gamle bygninger og tomme byggegrunde udlånes til alternative aktiviteter, inden de bliver solgt. Disse aktiviteter udgør et øget potentiale i byggeprojekter, men kræver også god planlægning og kommunikation i overdragelsen af både midlertidige og permanente projekter. I det følgende spor vil vi arbejde med rummet imellem byggeperioden og det færdige projekt så de potentialer og viden, der fremkommer, kan videreføres i det færdige byggeri.

Det er gratis at deltage i Praksisfællesskabet, og der er åben for tilmelding på tilmelding@bygherreforeningen.dk. 

Netværksmødet for dette spor afholdes i Bygningskulturens Hus mandag d. 15. juni fra kl. 14.00-17.00 med oplæg fra iværksætter, Jesper Koefoed-Melson, Givrum.nu samt udviklingsdirektør, Carsten Rasmussen, Freja Ejendomme.