Spor 2 - Innovation

Når bygherren skaber kobling mellem vision, nytænkning og de rette kompetencer, skabes grundlaget for vellykkede byggerier. Men hvordan indtænker vi innovative løsninger i de tidlige faser, og hvordan udtrykker vi det i programmet? Disse spørgsmål diskuterer dette spor.


Musicon - 1. netværksmøde i efteråret 2012 er nu afholdt

Endelig blev vi samlet igen til efterårets 1. netværksmøde, hvor innovationInnovation skabes i koblingen mellem vision, nytænkning og de rette kompetencer. At skabe grundlaget for innovation i byggeriet, handler i høj grad om god planlægning, inddragelse af og samarbejde mellem de rette kompetencer på rette tid. var på dagsordenen med afsæt i casenPå i2p.dk er præsenteret en række cases, projektforløb, der kan fungere som inspiration og ”udfoldning” af hvordan andre har arbejdet med programmering, interessentinvolvering og projektudvikling i byggeriets indledende faser. : ’Musicon’ – skab innovation via byudvikling. Hvordan forandrer man en gammel industrigrund til en spændende og attraktiv bydel? Hvordan sørger man for, at holde fast i visionerne, når mange aktører er på banen? En af løsningerne er måske netop et godt samarbejde mellem parterne.

’Livet før byen’
Strategiplanlægning, visionsarbejde og målsætninger var der nok af, da Esben Haarder Paludan fra Roskilde Kommune holdt oplæg om, hvordan man planlægger ’livet før byen’, hvor aktørernes interesser og ideer bindes sammen med noget, der kan lade sig gøre i kommunalt regi. Der er mange aktører og kreative sjæle i spil, når man udvikler et nyt byområde, og det kræver en bevidsthed om - ens visioner og regler - samtidig med, at man skal være åben overfor innovative forslag. Musicon sekretariatet blev etableret i 2007 og fungerer som bindeled mellem kommunen og aktørerne. ”På Musicon planlægger vi så lidt som muligt - og så meget som nødvendigt - sådan lyder vores mantra”, sagde Trine Schreiner Tybjerg, sekretariatsleder for Musicon. Roskilde Kommunes bæredygtige helhedsplan sammenspiller med Musicons visioner.

 

Workshop med sprudlende diskussioner
I sidste punkt på dagsordenen, som var den obligatoriske workshop, var netværksmødets deltagere aktive, og udfordrede de to oplægsholdere med spørgsmål og gode råd. Workshopdeltagerne fik også diskuteret egne erfaringsproblematikker med reference til dagens case. Mødet blev rundet af med snack og vin/vand, hvor snakken fortsatte.


3. netværksmøde i foråret 2012

Fortæl gode historier og skab et bedre image

På det 3. netværksmøde i foråret 2012 var temaet renovering. Dagens case var Vejleåparken, et stort renoveringsprojekt. Adm. direktør for boligforeningen AAB, Christian Høgsbro, beskrev projektet i sit oplæg. Dagens workshop tog hovedsageligt sit udgangspunkt i den fiktive case, 'Violparken'. Casen var tydeligt inspireret af Vejleåparken og blev fremlagt som et klassisk monotomt og gråt montagebyggeri fra 1970erne med et dårligt image, men med glade beboere.

Der var ift. Innovationssporet fokus på mentalrenovering. Ved at tage udgangspunkt i en række fiktive fordomme omkring Violparken, talte deltagerne om forskellige muligheder for at skabe gode historier om området. Der blev bl.a. talt om, at skabe åbne velkomstarealer til beboere og gæster, og at man skulle fokusere på styrkerne ved de enkelte kvartere. Inviter kendisser til åbningen af tiltag i området - det skaber god presse og en positiv fortælling - endnu et godt forslag ud af mange. Et andet emne, der blev taget op til debat var, hvornår i processen, man skal igangsætte den mentale renovering. Det hele mundede ud i "5 gode råd til, hvordan man kan arbejde med mentalrenovering i en renoveringssag".

Du finder rådene og mere om netværksmødet på praksisfællesskabets blog her, og du læse en stemningsrapport fra dagen her.

Innovationsgruppen arbejder med mentalrenovering i renoveringssager ved det 3. netværksmøde i foråret 2012.


2. netværksmøde i foråret 2012

Hvad er relevant at overveje, når der skal energirenoveres?

På det 2. netværksmøde i foråret 2012, blev der på Innovationssporet diskutteret energirenovering. Deltagerne arbejdede med værktøjet 'Skydeskiven'. Der kom mange interessante diskussioner om forventningsafstemning på banen - f.eks. ændrede en gruppe parameetren 'Arkitektur' til 'Æstetik'.

Anders Salæn fra Henning Larsen Architects havde holdt et oplæg om to forskellige former for byggeprojekter - implementeringsprojekter og innovationsprojekter. Hvor han beskrev implementeringsprojekter som værende traditionelle, talte han om innovationsprojekter som værende mere eksperimenterende. Med udgangspunkt i disse to former for byggeprojekter, blev to fiktive cases præsenteret. Grupperne talte om prioriteringer, og hvordan man kan arbejde med disse. Forskellene mellem de to cases blev gjort tydelige i arbejdet med hvilke parametere, der var relevante.

Arbejdet mundede ud i udviklingen af "Syv gode råd når du skal i gang med at energirenovere", som du kan finde på praksisfællesskabets blog her.
Her kan du også læse mere om de andre gode tanker, deltagerne gjorde sig under workshoppen.

Du kan desuden læse mere om netværksmødet i en stemningsrapport her.

Med udgangspunkt i implementeringsprojekter og innovationsprojekter, diskutteres der relevante parametre for byggeprojektet.


1. netværksmøde i foråret 2012

TotaløkonomiDen totaløkonomiske tilgang tager udgangspunkt i en helhedsbetragtning, der omfatter såvel anlægsudgifter som efterfølgende driftsudgifter. Alle faser i en bygnings levetid skal ses samlet, derfor er det også vigtigt at indarbejde viden om bygningernes brug og drift allerede i de indledende designfaser. - besværligt eller givende?

Ved Innovationssporet blev der ved forårets 1. netværksmøde diskutteret totaløkonomi. Lars Oluf Larsen, afdelingsleder i Dan-Ejendomme, havde i et oplæg om OPPOffentlig-privat samarbejde (OPS) er en samlebetegnelse for en række forskellige typer af samarbejde mellem offentlige myndigheder og private virksomheder. De mest almindelige OPS-typer er: Klassisk offentlig-privat samarbejde Offentlig-Private Partnerskaber (OPP) OPP om drift og vedligeholdelse OP Innovationspartnerskaber (OPI) Fælles selskaber (L548-selskaber) De tre øverste vil være de mest relevante i forbindelse med byggeri.-projektet Ørstedskolen på Langeland netop fortalt om anvendelsen af totaløkonomi i et sådant projekt. Deltagerne talte både om barrierer for og fordele ved at anvende totaløkonomiskeberegninger. Hvor det blev nævnt, at en af barrienene er, at der mangler værktøjer, blev det til gengæld fremhævet at totaløkonomiskeberegninger i OPP-projekter kan give et bedre overblik.

Ved at anvende en akse og en række kort med forskellige temaer, såsom 'Tid' og 'Værdi for interessenter', talte deltagerne også om, hvor meget udbytte, som de enkelte temaer gav i et byggeprojekt. På Praksisfællesskabets blog kan du se et billede af aksen og læse om hvilket tema, der ikke endte i den god ende af aksen over udbytte - og ikke mindst hvorfor. Du kan læse bloggen her.

Du kan også læse mere om forårets 1. netværksmøde i en stemningsrapport her.

1. netværksmøde i foråret 2012 - Ved Innovationssporet bliver der diskuteret fordele og ulemper ved totaløkonomi.


3 netværksmøder i foråret 2012

Herunder kan du se hvordan programmet så ud for foråret 2012's netværksmøder på Innovationssporet.

 


3. netværksmøde i efteråret 2011

Slip kontrollen og vær’ åben

Så blev 3. og sidste netværksmøde i praksisfællesskabets efterårskalender afholdt. Casen var Thomas B. Thriges Gade – det odenseanske byudviklingsprojekt, som projektchef Svend Heegaard indførte os i. Særligt relevant for Innovationssporet var de midlertidige aktiviteter, der blev præsenteret som et værktøj til at komme tættere på brugerne og få skabt ejerskab til projektet. Efter oplægget var det blevet tid til workshop. I2p sekretariatet havde lavet en prioriteringsplade, der udfordrede deltagerne med 3 spørgsmål, som hver især skulle munde ud i statements. Et lille udsnit af disse var: ”slip kontrollen, vær åben - det her er midlertidigt aktiviteter, så hvis de ikke fungerer, kan man altid pakke dem væk igen,” samt at ”midlertidige aktiviteter kan holde liv mellem overgangen fra det gamle til det nye og skabe ejerskab.” Sidst i workshoppen snakkede deltagerne om, at man nogle gange fristes til at spørge sig selv, om alle bygninger ikke bare skulle bygges til at holde midlertidigt, fordi verden og behovene ændrer sig hurtigt og konstant?

Læs praksisfællesskabets blogs her.

Ovenfor ses innovationsgruppen under workshoppen til efterårets 3. netværksmøde.

1. netværksmøde i efteråret 2011

3D programmer - Hvornår og til hvad i processen?

Farvekoden orange lå på workshopbordet som et symbol på, at nu befandt deltagerne sig ved sporet, der handlede om Innovation. Og snakken om de største udfordringer ved at benytte 3D programmer kom hurtigt i gang. På små papkort skriftliggjorde deltagerne deres tanker om udfordringerne ved dette emne, hvorefter de i små enklaver af tomandsgrupper fremlagde, hvad de hver især havde skrevet. Et uddrag af de nedfældede udfordringer var: man skal kunne overføre den bløde skitsestreg til 3D værktøjer, simuleringer i 3D kan skabe forvirring mellem tegning, visioner og det færdige byggeri, erstat ikke 3D med mock-ups samt at værdien af 3D er svær at vurdere og kan begrænse bygherren i ændringer. Det genererede indblik i hver af gruppedeltagernes påpegede udfordringer blev fulgt op af ’den gode procesPortalen giver overblik over de tre indledende faser i en byggeproces, hvor beslutninger træffes, der er afgørende for projektets kvalitet og værdi: Forudsætninger, Idé, Program’ præsenteret i papirform. Helt blank hang ’ den gode proces’ som en planche på væggen tæt på workshopbordet, og så var det ellers værsgo’ at plotte cases, referencer og værktøjer, der relaterede sig til brugerinvolveringBrugerinvolvering er ikke kun at informere. Det er også at give interessenter indflydelse på og bidrage med viden til projektet. Det er en vigtig opgave for bygherren at definere og strukturere brugerinvolvering i et projekt, så det er tydeligt, hvad brugere, der inddrages, kan få indflydelse på, hvad der er behov for viden omkring, og hvad der ligger fast., ind under procesfaserne Forudsætninger, Idé- og ProgramfasenI Programfasen skal opgave og materiale kvalificeres på en sådan måde, at det danner et solidt underlag for organisering, strukturering og udførelse af byggeprojektet.. Sammenfattende endte vi med en næsten tilskrevet planche af ’den gode proces’, hvis viden nu kan viderebringes i det interaktive matrix.

Stemningsfilmen fra netværksmødet kan ses her.

Ovenfor ses innovationsgruppen under workshoppen til efterårets 1. netværksmøde.

 

Temaer der blev diskuteret i foråret 2011 på Innovationssporet

 


Frits Ahlefeldts tegninger fra 1. Temamøde
Frits Ahlefeldts tegninger fra 1. Temamøde
Frits Ahlefeldts tegninger fra 1. Temamøde
Frits Ahlefeldts tegninger fra 1. Temamøde
Frits Ahlefeldts tegninger fra 1. Temamøde
1. netværksmøde i foråret 2012
1. netværksmøde i foråret 2012
1. netværksmøde i foråret 2012
1. netværksmøde i foråret 2012
2. netværksmøde i foråret 2012
2. netværksmøde i foråret 2012
2. netværksmøde i foråret 2012
3. netværksmøde i foråret 2012
3. netværksmøde i foråret 2012
3. netværksmøde i foråret 2012