Nu går www.i2p.dk i luften!

Værktøjer og cases samlet ét sted

Idé til program fokuserer på de tidlige faser i et byggeprojekt, og leverer nye metoder og overblik over hvilke delaktiviteter, bygherrerne gennemgår i de tidlige faser. 

Idé til programs nye website er dog ikke kun tiltænkt bygherrer, men er interessant for både rådgivere, arkitekter og andre interesserede i byggebranchen. Udover at følge udviklingen i de tre forskellige praksisfællesskaber, så giver websitet også mulighed for, at du kan blive inspireret til dit byggeprojekt, og få input til, hvordan du kan gøre det bedre.

Under fanen ”Praksisfællesskab” kan du blive opdateret på de tre praksisfællesskaber Brugerinvolvering, Innovation og Rammer & Forudsætninger. Du har fx mulighed for at se tidsplanen for de arrangementer, som praksisfællesskaberne har planlagt og se hvilke output, praksisfællesskaberne når frem til.

Den Gode Proces” giver dig et overblik over de mange delprocesser, der findes i de tidlige faser af byggeprojekter og anbefaler en række værktøjer, som er særlig brugbare i de enkelte faser.

Under ”Cases” har du mulighed for at læse om andres erfaringer med idé - og programfaserne og finde eksempler på, hvordan andre har brugt Idé til programs værktøjer for derigennem at blive inspireret til enten at bruge værktøjerne selv eller til at udvikle dine egne redskaber til dit byggeprojekt. 

På websitet kan du også finde blogindlæg fra relevante personer inden for byggebranchen. Læs bl.a. Mikkel A. Thomassens, partner i rådgivningsvirksomheden Smith Innovation, indlæg om fremtidens hospitalspatienter.

Websitet vil løbende blive opdateret med flere værktøjer, metoder, blog mm. - så det er en god idé at holde øje med sitet jævnligt.

Har du kommentarer eller gode idéer til websitet, er du meget velkommen til at sende os en e-mail på info@i2p.dk.

 

God fornøjelse med websitet!

I2p lancerer netværksmøder for Praksisfællesskabet 2015 – tilmeld dig her
Kom til udstillingsåbning hos DAC
Den gode proces - et inspirationskatalog
Udvikling opstår gennem dialog
Bevægelse og uderum – de legende mennesker
Ny håndbog giver konkrete værktøjer til projektudvikling
Temamøde: Fremtidens arbejdspladser - Modelprogram
Dialog og innovation – resultatet af Aarhus Vands idekonkurrence
Gode råd om udbud
Aarhus Vand gentænker udbudsprocessen
På besøg hos Handicaporganisationernes hus
Hvordan etableres kreative miljøer?
Evaluering af konkurrencefasen på omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade i Odense
Konkurrenceprogram fra Nyt Hospital Nordsjælland
Hvordan laver man rum til leg og læring?
I2p takker for et fantastisk år
Sekretariatet for i2p møder Mace, Constructing Excellence, CF Møller, OL Byen og Atkins
Lancering: Den Gode Proces - nyt digitalt værktøj
Netværksmøde d. 30. nov. 2012 - sætter fokus på brugerinvolvering
Netværksmøde 5. nov. - få mere viden om risikohåndtering
Kom til 3 nye netværksmøder i efteråret
Sidste netværksmøde i foråret - fyldt med spændende diskussioner
2. netværksmøde i værktøjernes tegn
Første netværksmøde fuld af lærerige diskussioner
Hvad kan vi lære fra et OPP-projekt?
Praksisfællesskabet i foråret
I2p sekretariatet takker for et inspirerende efterår
Efteråret er skudt i gang med praksisfællesskabets første netværksmøde!
Læs stemningsrapporten fra i2p´s konference: ”Naviger mod nye mål”
Tak for en inspirerende konference!
Konference om bygherrens strategiske rolle i byggeriets tidlige faser
Projektgruppe hjemvendt fra udenlandsk studietur
De første temamøder i praksisfællesskabet fik en vellykket begyndelse
Idé til program er skudt i gang!