I2p sekretariatet takker for et inspirerende efterår

 

I efterårets praksisfællesskab er der blevet afholdt 3 workshops, som hver især har taget udgangspunkt i en empirisk case. Den første case var Bella Sky, dernæst NORDKRAFT og til sidst Thomas B. Thriges Gade – oplæggenes struktur har været bygget op om emner, der relaterer sig til det overordnede tema og sporene. Til hver gang har workshopdeltagerne skulle forholde sig til udfordringer i forbindelse med sporene. Der er kommet mange gode input, som projektgruppen har taget med tilbage, og som nu bliver skrevet ind i den interaktive matrix Den Gode Proces på webportalen.

 

Det næste netværksmøde i praksisfællesskabet afholdes engang i det nye år. Praksisfællesskabets medlemmer vil alle få tilsendt en arrangementsoversigt, når denne foreligger endeligt. Vi glæder os til at se nye såvel som gamle ansigter i det nye år.

 

Læs mere om praksisfællesskabet, netværksmøder, og om hvordan du kan blive medlem.

I2p lancerer netværksmøder for Praksisfællesskabet 2015 – tilmeld dig her
Kom til udstillingsåbning hos DAC
Den gode proces - et inspirationskatalog
Udvikling opstår gennem dialog
Bevægelse og uderum – de legende mennesker
Ny håndbog giver konkrete værktøjer til projektudvikling
Temamøde: Fremtidens arbejdspladser - Modelprogram
Dialog og innovation – resultatet af Aarhus Vands idekonkurrence
Gode råd om udbud
Aarhus Vand gentænker udbudsprocessen
På besøg hos Handicaporganisationernes hus
Hvordan etableres kreative miljøer?
Evaluering af konkurrencefasen på omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade i Odense
Konkurrenceprogram fra Nyt Hospital Nordsjælland
Hvordan laver man rum til leg og læring?
I2p takker for et fantastisk år
Sekretariatet for i2p møder Mace, Constructing Excellence, CF Møller, OL Byen og Atkins
Lancering: Den Gode Proces - nyt digitalt værktøj
Netværksmøde d. 30. nov. 2012 - sætter fokus på brugerinvolvering
Netværksmøde 5. nov. - få mere viden om risikohåndtering
Kom til 3 nye netværksmøder i efteråret
Sidste netværksmøde i foråret - fyldt med spændende diskussioner
2. netværksmøde i værktøjernes tegn
Første netværksmøde fuld af lærerige diskussioner
Hvad kan vi lære fra et OPP-projekt?
Praksisfællesskabet i foråret
Efteråret er skudt i gang med praksisfællesskabets første netværksmøde!
Læs stemningsrapporten fra i2p´s konference: ”Naviger mod nye mål”
Tak for en inspirerende konference!
Konference om bygherrens strategiske rolle i byggeriets tidlige faser
Projektgruppe hjemvendt fra udenlandsk studietur
De første temamøder i praksisfællesskabet fik en vellykket begyndelse
Nu går www.i2p.dk i luften!
Idé til program er skudt i gang!