Sidste netværksmøde i foråret - fyldt med spændende diskussioner

Christian Høgsbro indledte netværksmødet med en indføring i processen omkring renoveringen af Vejleåparken. Han fortalte om tre overordnede temaer, der havde været stort fokus på undervejs i processen - udbudsstrategien, den mentale renovering og kvarterrådene. Christian fortalte blandt andet om, hvordan Vejleåparkens image var inden og efter renoveringen, og hvordan de i den forbindelse havde arbejdet med forskellige initiativer til at udføre en mental renovering med områdets beboere.

 

Diskussioner og udveksling af erfaringer


Efter oplægget, og en kort kaffepause, var det tid til at deltagerne skulle i gang med workshops. Rundt om brugerinvolveringsbordet blev der diskuteret kvarterråd, og hvordan man bedst muligt opretter disse, og får den rigtige viden ud af dem. På innovationssporet blev den mentale renovering debatteret, og der blev forsøgt at sætte billeder på de mentale forandringer, man gerne ville opnå i en fiktiv beskrevet case. Organisationsgruppen opstillede scenarier på projekter, hvor det kunne være givtigt at udarbejde udbud med flere forskellige etaper.

 

Hvis du vil læse mere om de forskellige spors diskussioner, har du muligheden her.

 

Du kan se videoen fra dagen her.

I2p lancerer netværksmøder for Praksisfællesskabet 2015 – tilmeld dig her
Kom til udstillingsåbning hos DAC
Den gode proces - et inspirationskatalog
Udvikling opstår gennem dialog
Bevægelse og uderum – de legende mennesker
Ny håndbog giver konkrete værktøjer til projektudvikling
Temamøde: Fremtidens arbejdspladser - Modelprogram
Dialog og innovation – resultatet af Aarhus Vands idekonkurrence
Gode råd om udbud
Aarhus Vand gentænker udbudsprocessen
På besøg hos Handicaporganisationernes hus
Hvordan etableres kreative miljøer?
Evaluering af konkurrencefasen på omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade i Odense
Konkurrenceprogram fra Nyt Hospital Nordsjælland
Hvordan laver man rum til leg og læring?
I2p takker for et fantastisk år
Sekretariatet for i2p møder Mace, Constructing Excellence, CF Møller, OL Byen og Atkins
Lancering: Den Gode Proces - nyt digitalt værktøj
Netværksmøde d. 30. nov. 2012 - sætter fokus på brugerinvolvering
Netværksmøde 5. nov. - få mere viden om risikohåndtering
Kom til 3 nye netværksmøder i efteråret
2. netværksmøde i værktøjernes tegn
Første netværksmøde fuld af lærerige diskussioner
Hvad kan vi lære fra et OPP-projekt?
Praksisfællesskabet i foråret
I2p sekretariatet takker for et inspirerende efterår
Efteråret er skudt i gang med praksisfællesskabets første netværksmøde!
Læs stemningsrapporten fra i2p´s konference: ”Naviger mod nye mål”
Tak for en inspirerende konference!
Konference om bygherrens strategiske rolle i byggeriets tidlige faser
Projektgruppe hjemvendt fra udenlandsk studietur
De første temamøder i praksisfællesskabet fik en vellykket begyndelse
Nu går www.i2p.dk i luften!
Idé til program er skudt i gang!