Hvordan etableres kreative miljøer?


Kreativitet kræver facilitering

Kreativitet er et begreb, som mange forskellige organisationer og virksomheder arbejder med i forhold til at udvikle deres organisering og forskellige projekter. DTU Management Engineering har undersøgt seks eksempler i Danmark, der spænder over både mindre organisationer og virksomheder til bykvarterer og byer. Kreativitet skal være med til at vækste og skabe overlevelse i et samfund med øget konkurrence.

Kreative faciliteter er mange steder indarbejdet som ny former for kontorlokaler og indretningsmuligheder, men rapporten fra DTU Management Engineering viser, at kreativitet kræver mere end faciliteter. Facilitering af organiseringen og planlægningen har en stor betydning for, hvorvidt der kan skabes nogle arbejdsprocesser, der kan vare ved i virksomheden. Virksomhedens kultur skal bearbejdes, så kreativitet og kreative miljøer bliver en fast del af arbejdsprocessen og tankegangen, og derigennem kan der skabes nye arbejdsformer.


Seks eksempler, seks forskellige projekter

De seks eksempler, der er undersøgt, er Mindlab, Tryg Forsikring, SCION DTU, Herning, Musicon og Bolsjefabrikken, og alle seks cases benytter kreativitet til at udvikle innovative bydele, byområder, arbejdsprocesser og organiseringsformer. I rapporten kan du læse mere om de enkelte eksempler samt få gode råd til, hvordan du kan indarbejde det i din organisation.


Rapport om kreative miljøer – mellem faciliteter og facilitering

I2p lancerer netværksmøder for Praksisfællesskabet 2015 – tilmeld dig her
Kom til udstillingsåbning hos DAC
Den gode proces - et inspirationskatalog
Udvikling opstår gennem dialog
Bevægelse og uderum – de legende mennesker
Ny håndbog giver konkrete værktøjer til projektudvikling
Temamøde: Fremtidens arbejdspladser - Modelprogram
Dialog og innovation – resultatet af Aarhus Vands idekonkurrence
Gode råd om udbud
Aarhus Vand gentænker udbudsprocessen
På besøg hos Handicaporganisationernes hus
Evaluering af konkurrencefasen på omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade i Odense
Konkurrenceprogram fra Nyt Hospital Nordsjælland
Hvordan laver man rum til leg og læring?
I2p takker for et fantastisk år
Sekretariatet for i2p møder Mace, Constructing Excellence, CF Møller, OL Byen og Atkins
Lancering: Den Gode Proces - nyt digitalt værktøj
Netværksmøde d. 30. nov. 2012 - sætter fokus på brugerinvolvering
Netværksmøde 5. nov. - få mere viden om risikohåndtering
Kom til 3 nye netværksmøder i efteråret
Sidste netværksmøde i foråret - fyldt med spændende diskussioner
2. netværksmøde i værktøjernes tegn
Første netværksmøde fuld af lærerige diskussioner
Hvad kan vi lære fra et OPP-projekt?
Praksisfællesskabet i foråret
I2p sekretariatet takker for et inspirerende efterår
Efteråret er skudt i gang med praksisfællesskabets første netværksmøde!
Læs stemningsrapporten fra i2p´s konference: ”Naviger mod nye mål”
Tak for en inspirerende konference!
Konference om bygherrens strategiske rolle i byggeriets tidlige faser
Projektgruppe hjemvendt fra udenlandsk studietur
De første temamøder i praksisfællesskabet fik en vellykket begyndelse
Nu går www.i2p.dk i luften!
Idé til program er skudt i gang!