Aarhus Vand gentænker udbudsprocessen

 

Aarhus Vand søger i øjeblikket parter og ideer, der kan hjælpe med at realisere den ambitiøse målsætning om at gøre renseanlæg til nettoproducenter af energi. I første omgang er målet, at Egå Renseanlæg skal være globalt førende i forhold til biogasproduktion, når det tages i brug 2016 med en energiproduktion på 150% i forhold til forbrug. På sigt vil en række renseanlæg i Danmark og internationalt skulle energirenoveres og der er derfor et stort markedspotentiale for energiforbedrende løsninger.  

 

Læs mere om den åbne idekonkurrence

 

For at give bedre plads til nye ideer og løsninger, har Aarhus Vand valgt at gentænke udbudsforløbet i forbindelse med Egå Renseanlæg.

 

"Det er vores oplevelse, at traditionelle udbudsformer i forhold til innovative opgaver ofte medfører, at løsninger vælges for tidligt, at konsortiesammensætning er for tilfældig og at for megen viden går tabt i faseovergange. Nye resultater kræver nye måder at arbejde sammen på!", konstaterer Aarhus Vand på deres hjemmeside.

 

De har valgt at opdele udbudsforløbet i fem trin/faser med henblik på at sikre et innovativt, effektivt og juridisk holdbart forløb, der opleves som udviklende og fair for både udbyder og byder:

Læs mere om de fem trin/faser

 

I2p lancerer netværksmøder for Praksisfællesskabet 2015 – tilmeld dig her
Kom til udstillingsåbning hos DAC
Den gode proces - et inspirationskatalog
Udvikling opstår gennem dialog
Bevægelse og uderum – de legende mennesker
Ny håndbog giver konkrete værktøjer til projektudvikling
Temamøde: Fremtidens arbejdspladser - Modelprogram
Dialog og innovation – resultatet af Aarhus Vands idekonkurrence
Gode råd om udbud
På besøg hos Handicaporganisationernes hus
Hvordan etableres kreative miljøer?
Evaluering af konkurrencefasen på omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade i Odense
Konkurrenceprogram fra Nyt Hospital Nordsjælland
Hvordan laver man rum til leg og læring?
I2p takker for et fantastisk år
Sekretariatet for i2p møder Mace, Constructing Excellence, CF Møller, OL Byen og Atkins
Lancering: Den Gode Proces - nyt digitalt værktøj
Netværksmøde d. 30. nov. 2012 - sætter fokus på brugerinvolvering
Netværksmøde 5. nov. - få mere viden om risikohåndtering
Kom til 3 nye netværksmøder i efteråret
Sidste netværksmøde i foråret - fyldt med spændende diskussioner
2. netværksmøde i værktøjernes tegn
Første netværksmøde fuld af lærerige diskussioner
Hvad kan vi lære fra et OPP-projekt?
Praksisfællesskabet i foråret
I2p sekretariatet takker for et inspirerende efterår
Efteråret er skudt i gang med praksisfællesskabets første netværksmøde!
Læs stemningsrapporten fra i2p´s konference: ”Naviger mod nye mål”
Tak for en inspirerende konference!
Konference om bygherrens strategiske rolle i byggeriets tidlige faser
Projektgruppe hjemvendt fra udenlandsk studietur
De første temamøder i praksisfællesskabet fik en vellykket begyndelse
Nu går www.i2p.dk i luften!
Idé til program er skudt i gang!