Kom til udstillingsåbning hos DAC

Dansk Arkitektur Center inviterer til udstillingsåbning på ’Fællesskab din by’. En udstilling, der stiller skarpt på den danske tradition for at tænke i fællesskaber, inddragelse og borgerdrevne initiativer i arkitekturen og i byen.

 

Hos i2p orienterer adskillige cases og værktøjer sig mod at skabe involvering og engagement hos borgeren og brugeren. Formålet er at give inspiration til, hvordan der kan oprettes dialog og tilegnelse af viden omkring det miljø, det pågældende byggeprojekt skal indgå i.

’Fælleskab din by’ sætter ligeledes fokus på dette, men i stedet for at tage udgangspunkt i bygherren, fokuseres der på borgerne for at vise, hvordan deres engagement og aktivitet kan være med til at forandre de byer og samfund, vi lever i. Udstillingen vil løbe frem til Grundlovsdag d. 5. juni og vil i denne periode også tilbyde en række arrangementer, der sætter nye vinkler og perspektiver på både analoge og digitale metoder til inddragelse og engagement af borgere i byggeprojekter rundt omkring i det danske land.

Udstillingen åbnes af Kulturminister, Marianne Jelved, torsdag d. 16. april, og der kan læses mere om udstillingen her samt tilmelding til udstillingsåbningen her.

I2p lancerer netværksmøder for Praksisfællesskabet 2015 – tilmeld dig her
Den gode proces - et inspirationskatalog
Udvikling opstår gennem dialog
Bevægelse og uderum – de legende mennesker
Ny håndbog giver konkrete værktøjer til projektudvikling
Temamøde: Fremtidens arbejdspladser - Modelprogram
Dialog og innovation – resultatet af Aarhus Vands idekonkurrence
Gode råd om udbud
Aarhus Vand gentænker udbudsprocessen
På besøg hos Handicaporganisationernes hus
Hvordan etableres kreative miljøer?
Evaluering af konkurrencefasen på omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade i Odense
Konkurrenceprogram fra Nyt Hospital Nordsjælland
Hvordan laver man rum til leg og læring?
I2p takker for et fantastisk år
Sekretariatet for i2p møder Mace, Constructing Excellence, CF Møller, OL Byen og Atkins
Lancering: Den Gode Proces - nyt digitalt værktøj
Netværksmøde d. 30. nov. 2012 - sætter fokus på brugerinvolvering
Netværksmøde 5. nov. - få mere viden om risikohåndtering
Kom til 3 nye netværksmøder i efteråret
Sidste netværksmøde i foråret - fyldt med spændende diskussioner
2. netværksmøde i værktøjernes tegn
Første netværksmøde fuld af lærerige diskussioner
Hvad kan vi lære fra et OPP-projekt?
Praksisfællesskabet i foråret
I2p sekretariatet takker for et inspirerende efterår
Efteråret er skudt i gang med praksisfællesskabets første netværksmøde!
Læs stemningsrapporten fra i2p´s konference: ”Naviger mod nye mål”
Tak for en inspirerende konference!
Konference om bygherrens strategiske rolle i byggeriets tidlige faser
Projektgruppe hjemvendt fra udenlandsk studietur
De første temamøder i praksisfællesskabet fik en vellykket begyndelse
Nu går www.i2p.dk i luften!
Idé til program er skudt i gang!