Idé til program

Projektet Idé til program vil skabe en bedre baggrund for bygherrens dispositioner med at danne rammerne for byggeprocessen. Projektet arbejder med de tidlige byggefaser fra den første idé til det færdige byggeprogram med fokus på bygherrens rolle.


Idé til program tager udgangspunkt i den professionelle bygherrerolle, men har et bredt alment perspektiv. Projektets resultater påvirker ikke kun bygherrerne, men hele byggesektoren, hvilket i sidste ende har en betydning for brugernes oplevelse af værdi og kvalitet i det byggede miljø.

Samarbejdspartnere

Samarbejdspartnere

Projektet Idé til program er ejet af Bygherreforeningen og udviklet i samarbejde med Smith Innovation.
Bygherreforeningen har som interesseorganisation for bygherrer til formål at fremme udviklingen i byggeriet, og vil i samarbejde med Smith Innovation's brancheerfaring sætte rammerne for Idé til program.
Smith Innovation fungerer desuden som tovholder på to af hovedaktiviteterne i projektet.

Idé til program har desuden fem samarbejdspartnere, som består af virksomheder, der har specifikke kompetencer inden for bl.a. bygherrerådgivning.