Skab værdi gennem diversitet i byggebranchen


Diversitet i byggebranchen1

Kun 9 procent af de ansatte i byggebranchen er kvinder, og når det handler specifikt om håndværkerfagene er tallet nede på 4 procent.

Alle undersøgelser viser, at diversitet er vejen til øget innovation, bedre arbejdsmiljø og produktivitet. Derfor ønsker Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og Bygherreforeningen at sætte større fokus på en kønsskæv branche med cases fra branchen og forskellige perspektiver på, hvordan din virksomheds rekruttering kan styrkes. På dagen tager vi en lidt anderledes tilgang til det traditionelle seminarformat, hvor vi også får indblik i autentiske fortællinger fra kvinder i byggebranchens samt udfordrer deltagerne gennem nogle specielt udviklede øvelser til denne dag.

Gik du glip af Foreningen for Byggeriets Samfundsansvars arrangement Stemmer fra Byggebranchen d. 8. marts? Nu har du chancen for at høre historierne og møde de fem fortællere, som også gæster arrangementet her.

Er du medlem af Bygherreforeningen? Så får du samme medlemspris som FBSAs medlemmer, 2.900 kr. ex. moms . Alt du skal gøre er at tilmelde dig via linket, så fratrækkes din rabat ved faktureringen. Du behøver ikke at notere, at du er medlem af Bygherreforeningen ved tilmeldingen.

Tilmeld dig her

Priser for dagen:

Medlemmer af FBSA eller Bygherreforeningen: 2900 kr.

Ikke medlemmer: 4200 kr. 

Program

09.00 Velkomst over morgenkaffen

v. Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) og Bygherreforeningen

09.30 Stemmer fra Byggebranchen: Maria

09.40 Indledende workshop-øvelse

09.50 Kultur - ”Kvinder kan ikke tåle lugten i bageriet” - om Rapporten Vejen til større kønsdiversitet i byggeriet, kultur i byggeriet og virksomhedernes målsætninger for diversitetsarbejdet

I en rapport, som Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar udarbejdede i 2021 i samarbejde med PotentialCo og Daregender, ser vi på, hvad der kendetegner kulturen i byggeriet, på tværs af hele værdikæden, og hvordan den påvirker muligheden for at styrke diversiteten i branchen samt deler erfaringer fra vores arbejde med diversitet i branchen. 

v. Christina Schultz, sekretariatschef i FBSA

10.10 Stemmer fra Byggebranchen: Ninna

10.20 Virksomhedens tilgang til seksuel chikane på arbejdspladsen

Virksomhedspolitikker for seksuel chikane of diversitet på arbejdspladsen løser ikke noget i sig selv. Men processen bag udviklingen af politikkerne er vigtig, ligesom synlighed af virksomhedens kultur i politikken spiller en rolle for medarbejdernes velvære. Få indblik i erfaringer fra en arkitektvirksomhed, der med afsæt i medarbejderne har arbejdet med både målsætninger for diversitet og at skabe et rum for handling, hvis man som medarbejder føler sig ekskluderet eller oplever grænseoverskridende adfærd på arbejdspladsen.

v. Nadia Sander Strange, Christensen & Co Arkitekter

10.40 Advokatens rolle for diversitet: Hvad siger lovgivningen om diversitet, og hvilken rolle kan advokatundersøgelser spille i sexismesager?

Advokater har siden starten af Me Too spillet en stor rolle i at afdække og behandle sexismesager. Men hvad siger lovgivningen egentlig om diversitet i ledelser og medarbejderskarer? Og hvad kan de meget omtalte advokatundersøgelser bidrage med i sexismesager – og hvad kan de ikke? Vær med, når vi får indblik i den eksisterende lovgivning, som virksomheder skal leve op til i forhold til medarbejdere og ledelse, samt gråzoner for, hvor problemerne typisk opstår, og hvilken særlig rolle, advokaterne spiller.

v. Rikke Søgaard Berth & Finn Schwarz, partnere i Horten Advokatpartnerskab

11.10 Stemmer fra Byggebranchen: Anja

11.20 Workshop-øvelse

11.40 Frokost

12.30 Stemmer fra Byggebranchen: Annika

12.40 Om diversitet og familieliv - ”Mor er omsorgsgiver og far er skaffer - eller hvad?”

v. Lisbeth Odgaard Madsen, PotentialCo

13.00 Stemmer fra Byggebranchen: Clara

13.10 Om kønsneutral rekruttering i byggeriet – i Danmark og internationalt

Ubevidst bias i rekrutteringsopslag? I dette indlæg vil du få et lynkursus i hvordan du kommer ubevidst bias i rekrutteringsopslag til livs baseret på forskningen indenfor feltet. Du får også et værktøj til at identificere hvor vidt dine rekrutteringsopslag er skrevet med kønsneutralt sprog.

v. Nina Mørch Bangsgaard, cand.soc i Udvikling og internationale forhold med specialisering i Globale Kønsstudier v. Aalborg Universitet

13.30 Kaffe og kage

13.50 Case: At rekruttere bredt gennem neutrale rekrutteringsopslag

Castellum er Nordens mest bæredygtige ejendomsselskab. I Danmark har Bettina Lange, Regional Director for Castellum Danmark, taget den miljømæssige bæredygtighed skridtet videre i arbejdet med social bæredygtighed. Hør hvordan Castellum har arbejdet med erfaringer og udfordringer inden for social bæredygtighed. Konkret måler virksomheden på kønskvotering samt ansatte med international baggrund. For at kunne være operationel i arbejdet mod disse mål, har virksomheden søgt hjælp i lovgivningen indenfor, hvad der reelt kan og må gøres. I Danmark er de derfor begyndt at arbejde med en ansættelsesproces, hvor ansøgerne bliver anonyme, og virksomheden har mulighed for at være objektive og så fair som muligt mod alle ansøgere.

v. Bettina Lange, Regional Director, Castellum

14.20 Hvilke udfordringer ser lærlingene for øget diversitet?  

Der er kun 4% kvindelige håndværkere og det er meget ulige fordelt på de forskellige fag. Malerfaget har 37% kvinder, mens de fleste andre fag har meget få kvinder fx Murer: 0,7% Tømrer: 0,9 % Elektriker: 1,4%. Så hvordan kan vi skabe bedre forudsætninger for at tiltrække og fastholde lærlinge i branchen, for at få skabt en øget diversitet og dermed også innovationskraft? Med udgangspunkt i sine erfaringer fra arbejdsmiljøarbejde i byggebranchen og arbejdet med lærlingeindsats i Bygherreforeningen vil Karin give indblik i kulturen omring lærlinge som de absolut nederste i hierarkiet, og hvordan denne har betydning for, hvorvidt lærlinge finder sig til rette i branchen, eller søger til andre brancher

v. Karin Parbst, seniorkonsulent, Bygherreforeningens Byg med unge – alliance og FBSA. Uddannet bygningssnedker og kandidat i kommunikation og forvaltning.

14.40 Pause

15.00 Case: Kvinder i ledelsen

Oplægsholder annonceres snarest. 

15.30 Opsamling og diskussion

Oplysninger


Tid 07. September 2022, kl.09:00-16:00 Sted BLOX
Bryghuspladsen
1473 København K