EU-taksonomiens betydning for den danske bygge- og anlægsbranche


EUs taxonomi

Hvad vil den nye EU-taksonomi for bæredygtig finansiering betyde for den danske byggebranche? Det vil vi belyse på et seminar der kombinerer oplæg og workshop omkring de nye krav til investeringer i nybyggeri og renoveringer, med fokus på klima og CO2-forbrug. Du vil også blive klogere på, hvordan vi samtidigt sikrer at der bliver bygget med den socialt bæredygtige dimension i tankerne.

EU er i øjeblikket drivkraft bag omfattende ny lovgivning på bæredygtighedsområdet. Det gælder både for finansielle aktiviteter, for rapportering og for rettidig omhu for sociale og grønne løsninger i virksomheders internationale værdikæder.

Der er nok at age fat på, med mange nye krav og løsninger at forholde sig til. På dette seminar sætter vi fokus på EU’s nye taksonomiforordning, som for første gang sætter en standard for, hvordan bæredygtige investeringer skal defineres og implementeres i alle finansielle aktiviteter på europæisk plan.

Forordningen kommer til at omfatte alle byggeriets aktører, lige fra bygherrer til materiale- og serviceleverandører, ligesom både renoveringer og nybyggeri er underlagt reglerne.

Så hvordan finder vi rundt i de mange regler, og samtidigt formår at udnytte vi potentialet i den nye regulering, så nye investeringer i bygge- og anlægsbranchen kommer både klimaet og økonomien til gavn?

På dagen får du blandt andet svar på, hvad den nye forordning betyder for den danske byggebranche, hvordan regelsættet kan udnyttes som driver til et grønnere byggeri, samt hvordan danske virksomheder arbejder med de nye grønne standarder.

Seminaret udbydes i samarbejde med Bygherreforeningen. 

Tilmeld dig her

Priser for dagen:

Medlemmer af FBSA eller Bygherreforeningen: 2900 kr.

Ikke medlemmer: 4200 kr. 

Program følger.

Oplysninger


Tid 25. October 2022, kl.09:00-16:00 Sted BLOX
Bryghuspladsen
1473 København K