Arrangementer


02. November 2021

Menneskerettigheder og due diligence i byggeriets værdikæder

Den danske ejendoms, bygge- og anlægsbranche bruger enorme mængder ressourcer, når vi bygger til det danske samfund. Disse ressourcer kommer i mange tilfælde fra lande i det globale syd, hvor der ofte ses brud på basale menneskerettigheder, enten direkte i forbindelse med udvinding eller indirekte i forbindelse med partnerskaber og datterselskaber som led i komplekse værdikæder.


02. December 2021

Byens Saloner: En branche i balance

Drik din morgenkaffe i Byens Saloner, hvor Byens Netværk og Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA) samler branchen til en snak om (den manglende) kønsbalance i byggeriet. Al erfaring viser nemlig, at byggebranchen har brug for større kønsmæssig diversitet, hvis vi skal styrke vores samarbejde, trivsel, innovation og konkurrenceevne. Vi skal høre de gode erfaringer og businesscases, og sammen med forbilleder og repræsentanter fra branchen diskutere, hvilke greb og kulturændringer, der skal til for at skabe en branche i bedre balance.


07. December 2021

Bæredygtige byggematerialer

Hvad vil det sige at bygge bæredygtigt? Og hvilke materialer kan og bør man anvende i sit byggeri?

På dette seminar sætter vi fokus på bæredygtige byggemateriale – både biobaserede og cirkulære materialer. Du kan høre spændende oplæg og cases om bl.a. bæredygtigheds strategi, eksempler på biobaserede byggematerialer og cirkulær økonomi. Vi afslutter dagen med en aktiv fælles diskussion, hvor dagens information om forskellige bæredygtige byggematerialer og valget heraf er omdrejningspunktet.