Whiteboard film - et kommunikationsværktøj

Emneord: Målgrupper Kommunikation Visualisering Dialog Innovation

 

Metoden handler om at levere et stykke formidlingsstærkt materiale om komplicerede emner. Whiteboardfilmene er tegnede film på et format, der ligner et whiteboard. Metodens fordel er, at de på én gang både er underholdende og informationsrige. Metoden forudsætter en vis sum penge, da det er de færreste, der har mandskab til at producere sådanne film.

 

Hvorfor skal man lave whiteboard film?

Tegning: Frits Ahlefeldt
Det er vigtigt med et fælles sprog, og en whiteboardfilm kan hjælpe med at få sikret at alle involverede i et givent byggeprojektforløb forstår hinanden.
 

Whiteboard film handler om, at man gennem metoden, der har et grafisk let udtryk, kan forklare komplicerede emner på en simpel og forståelig måde, hvor alle kan være med. Metoden er et velegnet formidlingsværktøj, særligt hvis I har en bred målgruppe.

 

Hvilke fordele er der ved at anvende whiteboard film?

Whiteboard filmene har den fordel at de umiddelbart henvender sig til en bred målgruppeGod kommunikation og god interessentinvolvering kræver bevidsthed om målgruppen. Hvilken gruppe interessenter er der tale om? Interessentanalysen er her en afgørende forudsætning., særligt til personer med fx sprogbarriere eller til personer der har det godt med mere visuelle læringsstile. En af de virksomheder, som vi er bekendt med, der har afprøvet metoden herhjemme er KAB. De har brugt filmene til at kommunikere mere driftbaserede - men komplicerede emner til deres beboere. Direktøren i KAB Jesper Nygård udtaler på deres hjemmeside:

”De [whiteboard filmene] er fantastisk pædagogiske og gode til at forklare lidt komplicerede emner.”

Hvad forudsætter metoden?

Metoden forudsætter en vis sum penge til udviklingen af filmene - både til indhold og form. Metoden forudsætter derudover også, at I har styr på, hvilke formidlingsværktøjer, der egner sig bedst til jeres pågældende målgruppe. I skal sikre jer, at tegneserieformatet ikke virker nedladende eller på anden vis forkert overfor målgruppen. Lav fx nogle brugertest før udgivelsen.