Spilmetoden - skab gensidig forståelse

Emneord: Idéudvikling Dialog Brugerinvolvering

SpilmetodenSpil som redskab til udvikling og inddragelse kan være en måde, hvorpå man på en sjov, brugbar og konkret måde kan diskutere de forskellige værdier, der ligger til grund for det fremtidige byggeri. Spil kan også designes så deltagerne arbejder med fysiske, funktionelle, logistiske eller samarbejds-mæssige spørgsmål. er en sjov, konkret og brugbar metode til at skabe diskussion, debat og idéudveksling.

Foto: Takis Kolokotronis, istock-photos

 
Spilmetodens fordel er, at den er velegnet til udarbejdelse af samarbejde mellem faggrupper, kommunikation mellem brugere og eksperter og videnudveksling mellem organisationer.

Afhængig af hvilket slags spil man spiller, kan forløbet for spillet tage alt fra et par timer til varende over en længere periode. 

Spilmetoden er velegnet til at sikre bred inddragelse og få fat i de brugere, der ellers er svære at motivere til idéudveksling og samarbejde.

 

Hvad handler Spil om?

Spil er en metode, hvorved man kan samle en gruppe mennesker, og på en sjov og underholdende måde kan få spillerne til at forholde sig til grundlæggende problemstillinger, værdier, behov og samtidig få en forståelse for komplekse problemstillinger.

Spillene kan udformes på mange måder og for forskellige målgrupper. Fælles for alle spil er dog, at spil betjener sig af fælles regler, som alle let kan lære, og hvorfor alle kan være med. Derudover er spil med til at give oplevelser, og kan være med til at skabe debat, læring, ejerskab, vidensopsamling, idéudvikling og indflydelse.

 

Hvornår kan spilmetoden benyttes?

Det er muligt at bruge spilmetoden i hele forløbet af et byggeprojekt, men den er især velegnet, når de grundlæggende værdier og dilemmaer er identificeret. På den måde er det muligt at angive punkterne på spillepladen, og deltagerne er sikre på, at de valgte problemstillinger og diskussioner er med i spillet.

 

Spilmetodens brugere

Metoden er velegnet til at sikre bred brugerinddragelseBrugerinvolvering er ikke kun at informere. Det er også at give interessenter indflydelse på og bidrage med viden til projektet. Det er en vigtig opgave for bygherren at definere og strukturere brugerinvolvering i et projekt, så det er tydeligt, hvad brugere, der inddrages, kan få indflydelse på, hvad der er behov for viden omkring, og hvad der ligger fast., skabe dialog mellem personer, der ikke taler samme fagsprog plus egnet til at inddrage aktører, der ellers har begrænset interesse i at give deres viden, behov og ønsker til kende.

Spilmetodens fordele?

I stedet for de traditionelle og måske kedsommelige metoder til at behandle komplekse problemstillinger i byggeprojekter, er spil en sjov og overskuelig måde at behandle problematikker på.

Der er mange problematikker og stridspunkter i et byggeprojekt, og nogle af dem er svære at have en dialog om. Med spilmetoden er det muligt for forskellige partere i byggeprojekter at have dialog om komplekse problemstillinger på en ny og gavnlig måde.

Spil gør de alvorlige samtaler mindre ”tunge”, og kan være behjælpelig til at få ønsker og drømme frem, uden at det er noget, der nødvendigvis ”skal blive til noget”. Dermed kan metoden modvirke en indbygget skuffelse, der ellers let kan opstå, når/hvis ikke alle brugernes behov og ønsker bliver indfriet i det endelige byggeri. Endvidere giver spilmetoden mulighed for, at eksperter kan få indsigt i, hvad brugerne egentlig ønsker uden, at de nødvendigvis har lovet mere, end de kan holde.

 

Spillets forløb

Forløbet af spillet afhænger af det konkrete spil.

Spillet kan bygges op som et almindeligt brætspil, et computerspil eller et helt tredje spil. Fælles forudsætninger er, at der gennemføres et spil efter fælles regler, og at spillet har en markeret begyndelse og afslutning. Der vil - alt afhængigt at spillets kompleksitet og hvor velbeskrevne og evt it-understøttede spillet er – ofte være brug for en ekstern ”gamemaster” til at gennemføre spillet. Derudover er det betydningsfuldt, at alle væsentlige punkter og diskussioner bliver tilgodeset.

 

Spilmetodens forudsætninger?

Der kræves ressourcer til udviklingen af spillet samt, at bygherren er helt og aldeles klar på hvilke ting, der er åbenhed overfor, og som der derfor kan spilles om (og ikke kan spilles om).

Det er samtidig en god idé at anvende en ekstern spiludvikler og spilfacilitator.

Hvis du ønsker inspiration til at arbejde med spil, kan du læse casenPå i2p.dk er præsenteret en række cases, projektforløb, der kan fungere som inspiration og ”udfoldning” af hvordan andre har arbejdet med programmering, interessentinvolvering og projektudvikling i byggeriets indledende faser. Patient XPatient X er et eksempel på, hvordan et spil kan anvendes i forhold til udformningen af fremtidens hospitaler, herunder brugerbehov og hospitalets funktioner.” udarbejdet af arkitekturbureauet Kollision.