Sociale medier - de digitale dialogplatforme

Emneord: Organisation Dialog Innovation Brugerinvolvering

Metoden handler om at udnytte sociale medier til at skabe viden, medproduktion og ejerskab i byggeprocessen.
Metodens fordel er, at den gennem andre informationsplatforme og incitamenter giver adgang til eksterne ressourcer, som ikke kan mobiliseres gennem gængse medier.
Metoden forudsætter forståelse for, hvad der driver deltagelse i digitalt understøttede netværk.

Hvad handler metoden om?

Metoden handler om aktivt at bruge sociale medier som en del af en involverings- og kommunikationsstrategi. Sociale medier er en fælles betegnelse for en række digitalt understøttede dialogformer baseret på personlige relationer og engagement. Sociale medier kan have mange formater – spil, film, åbne innovationsplatforme, konkurrencer, blogs, profilsider og lignende – alle med det til fælles at indhold og holdninger defineres af brugerne selv.

 

Metodens fordel

Sociale medier er i dag så udbredte, at de ikke er en mulighed men et must. Uanset om bygherren ønsker det eller ej vil sociale medier påvirke byggeriet under tilblivelsen og i driften. Spørgsmålet er blot, hvor aktivt bygherren benytter de sociale medier.

Defensivt formuleret handler sociale medier om at undgå, at der opstår (for massiv) modstand mod et byggeprojekt. Mere konstruktivt anskuet kan sociale medier ses som en uvurderlig kilde til at benytte det potentiale som nye teknologiske platforme kombineret med ønsket om deltagelse giver. Sociale medier kan eksempelvis bruges til at:

  • skabe øget kendskab og interesse for et projekt
  • opnå viden om slutbrugernes viden og ønsker
  • give adgang til eksperter og ideer du ikke vidste fandtes
  • få brugerne til at træffe kvalificerede beslutninger
  • medproduktion (eksempelvis at brugerne servicerer hinanden)
  • skabe øget kendskab og interesse for et projekt 

Hvornår kan metoden benyttes?

Sociale medier vil naturligt finde anvendelse gennem hele drifts- og byggeforløbet. I tilrettelæggelsen af den enkelte byggesag vil der derfor være brug for at idéudvikle og analysere, hvordan forskellige typer af sociale medier kan bruges gennem faserne.

 

Metodens forudsætninger

Metoden forudsætter først og fremmest en forståelse af, hvad der motiverer til at deltage i netværk og dermed i relationer kendetegnet ved en høj grad af frivillighed og engagement.

En attraktiv spiller i netværket besidder åbenhed og tilgængelighed, troværdighed og evnen til at være i stand til at give noget igen. Samtidig er det selv sagt også en fordel at interessere sig for udviklingen i sociale medier og dermed få inspiration til nye muligheder i byggeriet.