Samtalevandring

Emneord: Involvering Brugeradfærd Kommunikation Visualisering Problemstillinger Dialog Brugerinvolvering

 

Samtalevandring er en metode, der kan anvendes i de tidlige faser af et byggeprojekt for at skabe gensidig forståelse, involvering og forankring af det pågældende projekt. Med Samtalevandring er det således formålet, at udgøre grundlaget for byggeprojektets kommunikation, hvorfra relationer og dialog kan udspringe. Samtidig kan Samtalevandring give mulighed for at tilegne sig en bedre forståelse for det miljø som byggeprojektet indgår i – fysisk, kulturelt og/eller socialt. Dette skyldes, at det gennem Samtalevandring er ønsket, at fremkalde borgernes/brugernes egne observationer og oplevelser af lokalmiljøet. Herfra kan der udledes en række fortællinger, der efterfølgende kan fungere som afgørende nedslagspunkter for etableringen af det fremtidige byggeprojekt.

 

Foto af Angermann

Beskrivelse

En samtalevandring er helt enkelt en fælles eller gruppedelt gåtur i et miljø, man gerne vil have belyst. Facilitatoren har i den forbindelse til opgave at lede, men ikke styre, samtalen, så den efterfølgende kan bruges til udvikling af projektet. Med Samtalevandring er det væsentligt at have for øje, at konteksten altid er i bevægelse eller forandring. Derfor funderes metoden omkring en vandring i byggeprojektets lokalmiljø, hvor byggeprojektets repræsentanter inviterer en gruppe borgere/brugere til at vise rundt. Her er det formålet at observere, hvad der angives og tildeles en væsentlig betydning under vandringen, og således fastholde samtalen omkring dette. På den måde bliver forskellige dele af miljøet belyst, og der skabes en forståelse for, hvad borgerne/brugerne forventer af projektet samt, hvorledes projektet kan tilpasses, så det kan indgå som en fordelagtigt forlængelse af det allerede etablerede. I denne forbindelse kan et kamera anvendes til at fastholde vandringens budskaber og efterfølgende genfremkalde disse, når de skal implementeres i byggeprojektet. Hermed kan billederne fungere som supplement til samtalen, der med fordel kan optages undervejs.

 

Metodens fordele

Samtalevandring kan som metode medvirke til at skabe et solidt fundament for byggeprojektets kommunikation og dialog med lokalmiljøet. Derudover kan metoden skabe en bedre forståelse for miljøet, end gængse involverings- og dialogmøderSomme tider er det nødvendigt for bygherren af skabe sammenhæng/forståelse mellem modsatrettede interessentgrupper, ved ønske om en bedre konstruktiv og direkte dialog med interessentgrupper. Dialogmøder er et enkelt og uformelt værktøj til at skabe kommunikation mellem to interessegrupper.. Der skabes ”syn for sagen” i forhold til den kontekst byggeprojektet skal indgå i fremadrettet. Metoden derfor skabe en fysisk og social forankring af projektet, gennem en forståelse for miljøets fysiske, kulturelle og sociale kontekst.

 

Metodens forudsætninger

  • 1-2 facilitatorer
  • 1-6 borgere/brugere
  • Lydoptager
  • Kamera
  • Papir
  • Skriveredskaber