Prototyper - synliggør tavs viden

Emneord: Visualisering Problemstillinger Afprøvning

 

Prototypemetoden handler om kombinationen af analyse og afprøvning ved hjælp af tidlige og hyppige fysiske eller virtuelle løsningsforslag. Metodens fordel er, at den synliggør tavs viden og fungerer som fælles beslutningsanledninger igennem hele forløbet. Forudsætningerne for at bruge prototyper varierer, men kan i sin simple form bruges af alle uden særlige redskaber eller materialer.  

 

Dette værktøj er udviklet især med udgangspunkt i Poul Kyvsgaard Hansens oplæg ved et udviklingsforløb om fleksibilitet, specifikation og organisationsdesign i og af fremtidens hospitaler. Poul Kyvsgaad Hansen er lektor ved Centerfor Industrial Production, Aalborg Universitet og har mangeårig erfaring med produkt- og produktionsudvikling.

 Tegning: Frits Ahlefeldt

Hvad handler prototypemetoden om?

Metoden handler om at sikre en hurtig og hyppig vekselvirkning mellem abstrakte idéer og konkrete løsningsforslag. Det sker ved hele vejen igennem udviklingsforløbet at lave fysiske eller virtuelle bud på, hvordan løsningen skal se ud.

Nogle prototyper udtrykker konceptets hovedidé, andre viser, hvordan brugeren vil opleve løsningen, mens andre igen tester konceptets tekniske eller produktionsmæssige egenskaber. Et eksempel er konceptmodeller, der har til henblik at kommunikere og vælge mellem idéer eller brugertyper, der viser, hvordan det færdige produkt ser ud.

Hvornår kan prototypemetoden benyttes?

Metoden kan benyttes gennem hele forløbet, men formen af prototyper vil variere. Simple koncept-prototyper eller brugerprototyper er velegnet i idé- og programfasenI Programfasen skal opgave og materiale kvalificeres på en sådan måde, at det danner et solidt underlag for organisering, strukturering og udførelse af byggeprojektet., mens prototyper til test af funktionalitet eller produktion især er velegnet fra projekteringsfasen og frem.

 

Prototypemetodens brugere

Metoden er velegnet til at skabe en fælles forståelse af mulige løsninger på tværs af faggrupper og ledelseslag, og har derfor en bred brugerkreds. Prototyper i de tidlige faser kræver ikke særlige forudsætninger, mens test af funktionalitet og produktion kræver adgang til fysiske eller virtuelle afprøvningsmiljøer.

 

Prototypemetodens fordel

Metodens fordel er, at den synliggør faglig viden, som ofte er implicit, og dermed letter tværfaglig interaktion. Samtidig fremtvinger den hurtigt bud på konkrete løsninger, hvorved en række løsninger, der kun er mulige ”på papiret”, kan udelukkes. Endelig fungerer lanceringen af prototyper som fælles synlige begivenheder, og er dermed med til at skabe fælles fokus og fremdrift i udviklingsforløbet.

Prototypemetoden er derfor særlig velegnet til at håndtere komplekse problemstillinger, hvor problem og løsning findes samtidigt.  

Prototypemetodens forudsætning

Forudsætningerne varierer, afhængig af hvor i udviklingsforløbet prototypernes bliver benyttet. I de tidligere stadier bruges prototyper ofte for at få indsigt i grundlæggende principper for en løsning eller brugeroplevelse. I de senere stadier er prototyper ofte konkrete eksempler på forskellige løsninger.