Prioriteringsplade - få overblik over prioriteterne

Emneord: Brugerpræferencer Kommunikation Problemstillinger Dialog

Metoden handler om at få overblik over prioriteter i en given byggeproces. Det kan fx være, at I har valgt at behandle prioriteter i forhold til visioner, i forhold til interessentinvolveringKompleksiteten af byggeri gør, at du som bygherre sjældent sidder inde med al viden om de behov byggeriet skal møde, eller besidder det fulde overblik over de muligheder for udvikling et byggeri kan skabe. At inddrage byggeriets interessenter er en vej til at gøre processen ”klogere” og forankre ejerskabet til byggeriet bredt i interessentgruppen. Se også ”Metastyring” eller lignende. Metodens fordel er, at I ved hjælp af en illustration, det kan være et bulleye eller et andet billede, tegner jeres prioriteter ind, og hvilke niveauer de skal være på. Alle de involverede får lejlighed til at give deres synspunkter tilkende, og værktøjet tjener til, at I sidst i processen har en konkret plade, der manifesterer en fælles enighed eller endelig beslutning om projektets prioriteter.  

 

Foto: Eget arkiv

 

Metoden forudsætter, at I har indkredset et område, som har brug for et prioriteringsoverblik, og så forudsætter det selvfølgelig, at I i en eller anden grad printer eller tegner en plade med en illustration, der kan niveaudele prioriteterne visuelt.

Her ses 3 eksempler på hvordan en prioriteringsplade kan opbygges, og deltagerne i diskussionen kan klassificere deres prioriteringer.

Hvordan kan metoden hjælpe med at få overblik over prioriteterne?

I en byggeproces er der et væld af interessenter involveret, og hver især har de ønsker og behov i relation til processen, hvoraf disse er af forskellige karakter. Metoden handler derfor om at få hjælp til at blive skarpere på, hvad og hvilke prioriteter, der skal i fokus og hvilke, der måske for en stund kan sættes lidt til side, eller slet ikke skal prioriteres. Når I har klarhed over, hvad der er interessant, og i hvilken grad noget fremfor andet skal prioriteres, kan I også lave en klar kommunikation til de involverede interessenter. Hvis I fx vælger at opstille nogle dogmer eller visioner for byggeprojektet kan I få inspiration til kommunikationsdelen ved at gå til værktøjet brugerguide.

 

Hvad er fordelen ved metoden?

Metodens fordel er, at den på en simpel måde får sat gang i en nødvendig diskussion om hvilke prioriteter, der skal vælges og til fordel for hvad. Det er en metode eller et værktøj , der kan bruges som dialog mellem brugere og involverede i byggeriet herunder bygherren, rådgivere og andre involverede. Prioriteringspladen kan også anvendes som et værktøj internt før en eventuel brugerproces går i gang. I sidste tilfælde kan resultatet af prioriteringspladen netop anvendes til at kunne kommunikere ud, hvad fx brugerne kan have indflydelse på.

 

"Skydeskiven [der også er en art prioriteringsplade] er et godt værktøj til dels at synliggøre og dels at blive bevidst om, hvilke visioner projektet skal have."
(citat fra praksisfællesskabets blog)


Hvad forudsætter metoden?

Metoden forudsætter ingen særlige kompetencer ud over evnen til at håndtere en konstruktiv dialog og diskussion. Den kræver ikke noget særligt avanceret udstyr, da alle enten vil kunne tegne eller finde en illustration på Internettet af et bulleye og printe det. Du kan evt. printe et eksempel på en prioriteringsplade, der står i højre side.