Organisationstyper - skab et fælles sprog

Emneord: Kommunikation Arbejdsgange Organisation Brugerinvolvering

Metoden bag organisationstyper“Organisationstyper – skab et fælles sprog”, er en aktivitet / en metode, der kan bruges i forudsætnings- eller idé-fasen til, dels at etablere en forståelse af, hvad en organisation er, dels som fælles afsæt for at afklare og beskrive, hvilke organisationsformer en fremtidig bygning skal understøtte. kan bruges til at få en dybere forståelse af, hvad en organisation er. Samtidig kan metoden bruges som afsæt for at afklare og beskrive, hvilke organisationsformer en fremtidig bygning skal understøtte.

Metodens fordel er, at den på tværs af faggrupper giver et fælles sprog, som alle uanset baggrund kan forholde sig til, når man skal overveje, hvad en organisation er og skal kunne.

Metodens forudsætning er en introduktion og stillingtagen til forskellige teoretiske retninger, der findes inden for forskellige slags organisationer.

Forløbet for metoden kan vare fra en ½ dag til måneders varighed.

 

Dette værktøj er udviklet med i udgangspunkt i Anne Reff Pedersens oplæg ved et udviklingsforløb om fleksibilitet, specifikation og organisationsdesign i og af fremtidens hospitaler. Anne Reff Pedersen er centerleder for Health Management, CBS.

 

Tegning: Frits Ahlefeldt

Hvad handler metoden bag organisationstyper om?

Der er mange forskellige opfattelser af, hvad en organisation er og skal kunne. Hver opfattelse afspejler en bestemt forståelse af, hvad en organisations centrale opgave og udfordringer er, og har derfor vidt forskellige syn på, hvilke aktører, aktiviteter og rum, der er de primære.

Hvornår kan metoden bag organisationstyper benyttes?

Metoden bør introduceres i idéfasenI Idéfasen skal de gængse metoder og fastlagte forudsætninger udfordres så værdigrundlag, vision og kvalitetsniveau præciseres i forhold til det endelige program. I Idéfasen udvikles det strategiske program, en foranalyse, der samler vurderinger/krav - ikke i forhold til bygningens fysik, men i forhold til de visioner og værdier, den kultur, det liv og de behov, som bygningen skal understøtte.. Metoden er med til at sikre, at kernefunktionen, arbejdsgangene og organisationen, som bliver tilknyttet bygning, bliver indtænkt i designet af bygningen igennem hele forløbet. Derfor er metoden bedst egnet tidligt i projektforløbet.  

Metoden bag organisationstypers brugere

I idéfasen forudsætter metoden introduktion til grundlæggende organisationsforståelser og bør derfor benyttes af en tættere involveret kreds. Metodens resultat, klarlægning af hvilken organisationsform der ønskes i den færdige bygning, kan og bør benyttes af alle. 

Metodens forløb for organisationstyper

Metoden består af tre trin:

1. En introduktion til de syv organisatoriske hovedretninger.

2. En stillingtagen til hvilke hensyn, og dermed retninger, der er særlig centrale i forhold til en given opgave.

3. En vurdering af hvad de forskellige retningslinjer betyder for den fysiske udformning – hvilke aktiviteter, grupper og rum er eksempelvis de vigtigste at tage højde for i den efterfølgende projektering og udførelse?


I den korteste form kan dette forløb gennemgås som del af en dagsworkshop i idéfasen.

Læs en mere deltaljeret beskrivelse af metodens forløb i PDF´en, som du finder i højre side.

 

Fordele ved metoden bag organisationstyper

Metoden giver bygherren mulighed for at forholde sig til og videregive overvejelser, der er helt grundlæggende for en bygnings funktion, uden at dette skal omsættes til en bestemt byggeteknisk eller arkitektonisk løsning.

Samtidig får bygherren, med afsæt i organisationslitteraturen, et sprog til at beskrive, hvordan en bygnings funktioner skal tilrettelægges, ledes og fordeles.

 

Formål ved metoden bag organisationstyper

Metoden formål er at få et større kendskab til de forskellige retninger, hvilket vil give mulighed for en kvalificeret stillingtagen til, og beskrivelse af, hvilke fordeling og koordinering af funktioner og arbejdsopgaver en kommende bygning skal understøtte.

 

Forudsætning ved metoden bag organisationstyper

En ekstern facilitator med ekspertise i organisationstyper og arbejdsgangsanalyse kræves ikke men anbefales.