Moodboards

Emneord: Visionsproces Involvering Kommunikation Visualisering Idéudvikling Dialog Innovation Brugerinvolvering

Metoden handler om at udvide idefeltet og visualisere fx visionen for et byggeprojekt. Metodens fordel er, at den er let tilgængelig, og er mulig at benytte både internt i projektgruppen og i en bredere kreds med brugere og andre relevante interessenter.  Metoden forudsætter, at der afsættes ressourcer til at udarbejde moodboards evt. over et par workshops med opfølgning.

 

Hvad handler metoden om?

Metoden handler om at give et visuelt billede på, fx hvordan visionen for et byggeprojekt kan se ud i abstrakt form i stedet for en skriftelig beskrivelse.  

Hvornår kan metoden benyttes?

Metoden er både velegnet i de helt tidlige visionsfaser, da metoden gør det muligt at diskutere ideer og værdier uden, at der nødvendigvis skal angives færdige fysiske løsninger. Derudover er metoden også god at benytte længere henne i byggeprocessen, fx når der skal diskuteres materialevalg.

Metodens fordel

Metodens fordel er, at den giver en række visuelle billeder på hvordan forskellige interessenter ser fx projektets vision. Moodboards giver mulighed for at have billeder at tale ud fra både internt og eksternt i et projekt. Alle aldersgrupper kan deltage i udarbejdelsen af moodboards, da det ikke kræves fx at kunne læse og skrive eller være byggefaglig for at synliggøre deres ideer. Det giver en række billeder at tale ud fra og gøre det nemmere at sammenfatte fx en vision ud fra de mange forskellige ideer.

Moodboards kan laves inden for forskellige emner i et projekt. Udover at kunne synliggøre en vision kan de også bruges fx når der skal diskuteres materialer eller hvilke arbejdsgange en bygning skal indeholde.

 

Hvordan laver man et moodboard?

For at lave et moodboard er det vigtigt at have en række praktiske ting på plads.

Der skal bruges:

  • Plader at klistre billeder på fx A4, A3 pap eller i planche format som A0
  • Masser af  aviser, ugeblade, reklamer
  • Tuscher i forskellige farver og tykkelser
  • Lim
  • Sakse

Deltagerne får en kort intro til hvad et moodboard kan være, og hvad moodboardet skal afspejle. Derefter sættes god tid af til at udarbejde moodboards som gerne hænges op i rummet, så de andre deltagere kan se det. Derefter fremlægges de forskellige moodboards

Metodens forudsætninger

Metoden forudsætter at facilitator skaber rum til at deltagerne kan udfolde deres visuelle side. Det er vigtigt at der ikke er en ’forkert’ måde at opstille et moodboard på, men se det som en fordel at kunne se deltagernes forskellige vinkler på projektet. Derudover kræver det at deltagerne er åbne overfor at skulle skabe et billede på en vision i abstrakt form.