Mock-up - få brugertestet dine idéer

Emneord: Afprøvning Idéudvikling Dialog Brugerinvolvering

Metoden handler om at få et indblik i brugernes behov i relation til et kommende byggeri. En mock-upMetoden er velegnet til bygherrer, der ønsker en konstruktiv og direkte dialog med interessentgrupper, og samarbejdspartnere igennem processen. Samarbejdet 1:1, både med fagfolkene og brugerne, betyder, at alle har mulighed for at komme med gode idéer og råd undervejs i processen, og dermed påvirke det færdige resultat er en model af et færdigt produkt og bliver bl.a. meget brugt indenfor designindustrien. Indenfor byggeriet kan en mock-up være fx en prototype af et rum i størrelsen 1:1. Metodens fordel er, at mock-uppen gør det muligt at vurdere en bestemt udformning uden et alt for stort ressourcesforbrug, således kan uhensigtsmæssige valg eller fejl blive opdaget, før byggeriet går i gang. Hvis I vil tage brug af metoden, forudsætter det et vist kendskab til, hvem jeres kommende bygnings brugere er, samt at I er så langt i processen, at I har en idé om byggeprojektets resultat.

Mock-up kan begrænse eventuelle fejl i byggeriet ved at brugerne kan afprøve slutresultatet. Her kan brugerne prøve at ligge i en lejlighed under projektet
Mock-Up af boliger til hjemløse.

 

Hvad handler mock-up som metode om?

Når man anvender mock-up som en metode til brugerinvolveringBrugerinvolvering er ikke kun at informere. Det er også at give interessenter indflydelse på og bidrage med viden til projektet. Det er en vigtig opgave for bygherren at definere og strukturere brugerinvolvering i et projekt, så det er tydeligt, hvad brugere, der inddrages, kan få indflydelse på, hvad der er behov for viden omkring, og hvad der ligger fast. handler det om at få et indblik i brugernes (måske endda deres uerkendte) behov. En mock-up behøver ikke at være fuldt ud funktionsduelig, den skal bare have en så tilstrækkelig funktionalitet, som gør, at det er muligt at måle på en prototype af et slutprodukt. Da mock-uppen er en slags prototype og bruges til at generere ideer og blive klogere på slutresultatet samt eventuelle fejl og mangler, kan metoden anvendes i flere forskellige faser af byggeprocessen. Metoden er velegnet til bygherrer, der ønsker en konstruktiv og direkte dialog med interessentgrupper, og samarbejdspartnere igennem processen.


Hvilke fordele er der ved at bruge mock-up som metode?

Den store fordel ved at anvende en mock-up er, at den kan medvirke til at begrænse fejl i byggeriet, og på bedste vis leve op til brugernes behov. Udover de økonomiske fordele og muligheden for at skabe et succesfuldt byggeri, kan der også være kommunikationsstrategiske fordele ved at anvende metoden. Som en ekstra bonus kan de brugere, som har været med til at teste et givent produkt eller rum nemlig også fungere som ambassadører for byggeriet, hvor de kan være med til at skabe tillid til byggeriet mellem de eksisterende brugere og bygherren. Brugerambassadørerne kan bl.a. i forbindelse med deres deltagelse få en økonomisk indsigt i, hvorfor der bliver truffet nogle valg fremfor andre, og være med til at videreformidle denne indsigt til andre brugere.

 

Hvad forudsætter det at anvende mock-up som metode?

Forudsætningen for at tage brug af mock-up som metode er, at der sættes tid af til design samt opbygning og afprøvning af mock-uppen. Derudover kommer, at der skal afsættes ressourcer til at involvere samarbejdspartnere i processen. Selve brugerinvolveringsprocesserne skal faciliteres og den viden, der genereres skal samles op og gives videre til udviklere på opgaven - alt sammen noget der selvfølgelig i et vist omfang kræver både tid og ressourcer.