Inspirationskatalog - få nedfældet funktionsbeskrivelser

Emneord: Brugeradfærd Idéudvikling Brugerinvolvering

Metoden handler om at få brugerne involveret tidligt i processen. Helt konkret udmønter metoden sig i et skriftligt katalog, der redegør for brugernes beskrivelser af funktioner i forhold til et givent byggeri. Kataloget kan anvendes som inspirationsmateriale til rådgivergruppen, der kan bruge det til at have øje for særlige funktionskrav eller brugernes behov.
Metodens fordel er, at den inden byggeprogrammet forelægger eller som supplement til selvsamme får nedfældet funktionsbeskrivelser med udgangspunkt i brugerbehov. Metoden forudsætter, at du enten kender dine kommende brugere eller kan sammensætte nogle brugere, der kan repræsentere kommende brugere.

 

Hvordan kan I ved hjælp af metoden samle brugernes stemmer på skrift?

Inspirationskataloget handler om at få brugerne til at sætte ord på deres behov og arbejdsgange i relation til kommende byggeri og bygningsbrug. Brugerne skal beskrive arbejdsfunktioner, og ikke om rummet skal have en rød eller en gul dør, men at der rent funktionsmæssigt er brug for en dør. Inspirationskataloget skal tage afsæt i et samarbejde med en række brugergrupper, der alle har en relation til det kommende byggeprojekt.


Når I udvælger brugergrupperne, skal I sørge for at tildele dem et ansvar hver især for at få funktionsbeskrevet det område, de er særligt eksperter på. I processen kan brugerne fx udfylde skemaer, lave undersøgelser over forskellige behov, eller de kan tegne daglige ruter eller gøremål ind på en tegning. I kan også udstyre brugerne med et kamera, hvor de kan tage billeder fra nogle hverdagssituationer. Mulighederne er uanede - find selv på flere - eller søg efter forskellige metoder. Brugergrupperne nedfælder i samråd med en facilitator et skriftligt katalog. Dette katalog kan så vedlægges byggeprogrammet.

 

Tegning: Frits Ahlefeldt

At inddrage en masse forskellige brugere tidligt i en byggeproces kan være givtigt for et forløb, og udarbejdelsen af et inspirationskatalog kan være en god måde at sammenfatte idéerne.

Hvad er fordelen ved metoden?

Fordelen ved metoden er, at den gennem det skriftliggjorte dokument får opsamlet viden om brugerne og deres behov til gavn for indretningen af den kommende bygning. I økonomisk henseende tjener metoden til at minimere fejl i byggeriet, dertil kommer at brugerne får ejerskab til byggeriet, fordi de føler sig involveret og hørt.

Hvad forudsætter metoden?

Metoden forudsætter en facilitator, der kan varetage de kommunikationsstrategiske opgaver, som der er i forbindelse med en involveringsproces. Det skal bl.a. kommunikeres klart ud overfor brugerne hvilke prioriteter, der i sidste ende er valgt, og med hvilket afsæt (fx økonomiske) man har truffet beslutningen om et givent valg.