Infoboks - styrk kommunikationen

Emneord: Målgrupper Brugerpræferencer Kommunikation

Metoden handler om, at få skabt en base for informationsstrømme og dialog med interessenterne i et byggeprojektforløb. Infoboksen er et lille informationshus, der kan have mange forskellige afskygninger. Metodens fordel er, at infoboksen er en let og tilgængelig måde at komme i dialog med og favne mange interessenter på. Infoboksen har ofte til formål at møde interessenterne lige-nu-og-her, da den rent fysisk skal være at finde på gadeplan. Der findes forskellige varianter og former for infobokse, men fælles for dem alle er, at de til en vis grad forudsætter en vis sum penge både til selve boksen, men også til driften i form af en person, der kan varetage brugerinvolveringsprocessen. Infoboksen kan dog være ubemandet, delvist - eller fuldtidsbemandet alt efter, hvilke værktøjer, der bliver anvendt i infoboksen.

 

Hvad er en infoboks?

Infoboksen kan være en simpel container, en gammel men dekoreret campingvogn, en elektronisk væg eller mere specialdesignede pavilioner, det vigtigste er dog, at infoboksen er tydelig i gadebilledet, så den kan tiltrække interessenter og evt. kommende brugere til et givent byggeri. Det handler om at få sat en dialog i gang med så mange som muligt. Nogle brugere vil bruge infoboksene til at søge viden eller informationer om projektet, mens andre blot ønsker at give deres mening tilkende.

Hvad er metodens fordele?

Formidlingen af byggeprojektets beslutninger, visioner og faser til brugerne kan styrkes gennem infoboksen, der kan rumme mange forskellige formidlingsformer såsom udstillinger, 3D visualiseringer, eller der kan anvendes elektroniske dialogværktøjer. En anden fordel er, at infoboksen og dermed brugerinvolveringsprocessen indbyder mange brugere, fordi deltagelsen kan foregå, når brugerne har tid. Man kan sige, at metoden med infoboksen overskrider de barrierer som andre metoder fx borgermøder eller informationsmøder kæmper med, metoder, der ofte foregår på bestemte tidspunkter, og derfor forhindrer nogle brugere i at deltage.

 

Hvad forudsætter det at anvende infobokse?

Infoboksen kan tage form af alt lige fra en gammel campingvogn eller simpel container til mere avancerede pavillioner, der tillige kan huse og fungere som arbejdssted for projektgruppen. Metoden forudsætter, uanset infoboksens form og indhold, en del ressourcer til at facilitere brugerinvolveringen og ikke mindst den viden, der skal samles op og videreformidles til projektgruppen.