Forventnings- og analyseværktøj til energioptimering

Emneord: Visualisering Organisation Arbejdsgange Involvering Visionsproces

 

Metoden handler om at få brugerne og andre interessenter involveret i forhold til at definere hvad der er vigtigt for dem i forhold til energioptimering. Helt konkret giver værktøjet en platform til at diskutere energirigtige løsninger og derved afstemme forventninger interessenter imellem.
Metodens styrke ligger i at brugere og andre interessenter får diskuteret fordele og ulemper ved at fokusere på energioptimerende muligheder. Dermed opnås en mere helhedsorienteret forståelse af bæredygtigheden i en bygning, og forventningerne afstemmes. Metoden forudsætter, at du enten kender dine kommende interessenter eller kan sammensætte nogle interessenter, der kan repræsentere kommende interessenter.

 

Hvordan afstemmes forventningerne

Værktøjet består af en plade med en skydeskive, der er procentinddelt. fx giver hvert skridt fra midten 20% som illustreret i eksemplet. Rundt om skiven defineres nogle af de emner, der har indflydelse på hinanden. Det kan være en god ide at efterlade plads til en joker.

På workshoppen diskuteres emnerne først enkeltvist og der defineres en pointskala for emnerne. Fx kan et nul-energi hus være 100% for energiforbruget. på samme måde fastsættes hvad 0% er. 

At inddrage en masse forskellige brugere tidligt i en byggeproces kan være givtigt for et forløb, og udarbejdelsen af en forventningsafstemning kan lette senere i forløbet.

 
Herefter diskuteres den eksisterende løsning, hvis en sådan findes. ud fra skalaen plottes løsningene ind i modellen og der opstår et billede af prioriteringerne i projektet. Hvis billedet afviger fra de deltagendes parters forventninger, er der nu et grundlag for at diskutere ændringer. Er der ikke en eksisterende løsning kan forslag plottes ind i modellen og skabe grundlaget for forventningsafstemningen.

  

Hvad er fordelen ved metoden?

Fordelen ved metoden er, at den gennem tydelig visualisering af fordele og ulemper ved valg af energiløsninger. På den måde bliver der skabt grundlag for en diskussion af forventninger og efterfølgende afstemning af prioriteter.

Hvad forudsætter metoden?

Metoden forudsætter en facilitator, der kan varetage de kommunikationsstrategiske opgaver, som der er i forbindelse med en involveringsproces. Det skal bl.a. kommunikeres klart ud overfor brugerne hvilke prioriteter, der i sidste ende er valgt, og med hvilket afsæt (fx økonomiske) man har truffet beslutningen om et givent valg.