Expanding Play

Emneord: Involvering Kommunikation Visualisering Idéudvikling Dialog Innovation Brugerinvolvering

 

Expanding Play er en øvelse, der kan anvendes til at udvide horisonter, perspektiver og skabe fælles fodslag for fremtidige strategier. Metoden fremgår således som et værktøj til at åbne refleksioner omkring et givent emne samt forståelser for, hvordan man i fællesskab kan udvikle sig i fremtiden. I byggeriets tidlige faser kan metoden derfor være fordelagtig i forhold til at belyse, hvilken retning et byggeprojekt skal bevæge sig samtidig med, at den kan anvendes til at fremmane en fælles forståelse for dette.  

 

 

Beskrivelse

 • Tag en ballon, pust den op og noter et budskab/værdi på ballonen (2 min)

 • Kast ballonen op i luften og hold i fællesskab alle ballonerne svævende i luften samtidig – dette er en teamøvelse! (1 min)

 • Grib en tilfældig ballon og præsentér den for gruppen ved at associere over dens noterede budskab (15 min) OBS! Få deltagerne til at reflektere og se om der ikke kan skabes nye sammenhænge og forståelser ved at videreudvikle andre deltageres ideer. Det er vigtigt at deltagerne ikke antager, hvad budskabet betyder, men at det forsvares som var det ens eget. På denne måde skal deltagerne kunne sætte sig i hinandens sted

 • Gentag denne del indtil der er fremkommet et tilfredsstilende antal associationer og refleksioner for en videre diskussion

 • Diskutér de forskellige pointer og værdier, der er fremkommet. Forsøg at kategorisere de forskellige budskaber under overordnede temaer og opbyg en fortælling ud fra dem (20 min) OBS! Ved problemer kan der vejledes ved, at få deltagerne til at vægte temaerne og skabe en start/begyndelse/problem og et slutpunkt/mål/løsning. Dernæst kan de fylde de enkelte trin ind, så der på den måde skabes en fortælling i bevægelsen fra start/begyndelse/problem mod slut/mål/løsning

 • Formulér dogmekort (15 min) OBS! Få deltagerne til at opsummere de væsentligste pointer så dogmekortene kan formuleres så præcist som muligt


Metodens fordele

Expanding Play kan være fordelagtigt til at fremme enighed og fælles forståelse omkring et givent emne. Af denne grund er metoden god i sammenhæng med de tidlige faser, da der således kan dannes et solidt grundlag for byggeprojektets fremtid. Derudover er metoden velegnet, til at skabe overskuelige sammenhænge mellem deltagernes refleksioner og meninger om emnet. Hermed kan Expanding Play være igangsættende for en videre diskussion, hvor nye uforudsete perspektiver kan fremkomme og således nuancere og videreudvikle byggeprojektets grundlag. 

 

Metodens forudsætninger

 • 1-2 facilitatorer – afhængig af antallet af grupper
 • Max. 7 deltagere pr. gruppe
 • Balloner
 • Papir
 • Skriveredskaber – tusch, kuglepen etc.