Brugerguide - informer dine brugere om byggeriets faser

Emneord: Kommunikation Dialog Brugerinvolvering

Metoden handler om at udarbejde et tekstmateriale til brugerne, der på en let og forståelig måde formidler de formål og aktiviteter, som kobler sig til et givent byggeprojekts faser. Tekstmaterialet kan være en lille brugerguide i et bogformat, der minder om en pixibog. Brugerguiden skal gennem en given kommunikationsform danne basis for et fælles sprog mellem brugerne og projektets parter.

Metodens fordel er, at man ved hjælp af et formidlingsvenligt værktøj, som indgangsvinkel til en brugerinvolveringsproces, får etableret en fælles forståelse for projektets forløb. Metoden forudsætter, at brugerguiden formuleres i samråd med bygherren og andre af byggeprojektets parter, får udarbejdet og tilpasset tekstmaterialet så de faktiske forhold og målstrategiske beslutninger stemmer overens.

 

Foto: Bygherreforeningen

Hvad handler brugerguidemetoden om?

Selvom brugerguidens format ofte tager form af en pixibog - og dermed får én til at tænke på de små bøger, man havde fingre i som barn, så er det ikke meningen at modtageren skal føle sig talt ned til. Hvis I er bange for at modtageren vil opfatte pixibog, som en nedladende reference til selvsammen, kan I med fordel vælge at kalde publikationen fx for en brugerguide i stedet for en pixibog. Metoden brugerguide refererer i denne sammenhæng til noget tekstmateriale, der er formidlet på en simpel og formidlingsvenlig måde. De vigtigste detaljer, og pointer skal stå tydeligt overfor modtageren, uden alt for meget fyld og unødvendige informationer. Og sidst men ikke mindst husk at brugerne ikke forstår byggesprog.

 

Hvad er brugerguidemetodens fordel?

Fordelen med metoden er, at I får etableret kontakt til brugerne før et givent brugerinvolveringsforløb opstarter. I kan derigennem få skabt et fundament for en fælles forståelse for, hvad brugerinvolveringBrugerinvolvering er ikke kun at informere. Det er også at give interessenter indflydelse på og bidrage med viden til projektet. Det er en vigtig opgave for bygherren at definere og strukturere brugerinvolvering i et projekt, så det er tydeligt, hvad brugere, der inddrages, kan få indflydelse på, hvad der er behov for viden omkring, og hvad der ligger fast. handler om, og hvilke rammer der er, samt hvilken involveringsgrad brugerne har på forskellige tidspunkter i byggeriets faser. En fordel kan også være, at I kan komme ud til mange forskellige brugere eller interessenter. Postomdel, mail og/eller læg guiden forskellige steder, hvor brugerne færdes.

 

Hvad forudsætter metoden?

Da hele metodens fundament handler om, at formidle skarpt og præcist til brugerne er det klart at de eller den, der får til opgave, at forfatte tekstmaterialet skal have en vis forståelse for formidling og kommunikation samt viden om byggeriets faser. Dertil kommer, at et vist kendskab til grafisk layout og design også er vigtigt, da det kan have betydning for hvor effektivt, I rammer og vækker målgruppens interesse.