Udvikling opstår gennem dialog

Samfundstendensen er gennem de seneste år begyndt at sigte mod en inddragende og dialogisk tilgang til arbejdet med byen. Således har både politiske og organisatoriske beslutningsprocesser i kommuner, forvaltninger og hos private undergået en drejning. Derfor søger man nu i stigende grad efter lokal viden og engagement, når bygninger og byområder skal renoveres, udvikles eller omdannes.

I Hjørring Kommune har man, som følge af en affolkningstendens i kommunens mange mindre landsbyer, gentænkt de normale arbejdsgange. I stedet arbejdes der med inddragelse og dialog som overordnede værktøjer, hvilket har ført til projektet: Samling og sammenhold. Projektet fokuserer på at styrke forholdet mellem kommune og borgere for at fremkalde borgernes viden – fysisk, socialt og kulturelt – for, med afsæt heri, at danne rammerne for den videre udvikling af byens rum.

Samling og sammenhold er dog blot et af mange inddragende og dialogiske greb, der er blevet initieret i Hjørring Kommune. Derfor har kommunen tilegnet sig adskillige erfaringer om, hvordan man kan arbejde dialogisk i de indledende faser. Disse erfaringer kan der læses mere om her, hvor baggrunden for Samling og sammenhold også beskrives.

På i2p.dk har det ligeledes været ambitionen altid at fremme inspiration til, hvordan man kan danne rammerne i de tidlige faser, så den videre proces kan forenes med brugernes ønsker og behov Med udgangspunkt i Hjørring Kommunes erfaringer har vi derfor samlet fire nye, konkrete værktøjer, der kan understøtte dette, gennem arbejdet med inddragelse og dialog. Værktøjerne Samtalevandring, Expanding Play, Pick a Picture og Lego Serious Play kan alle, i forbindelse med workshops eller lignende arrangementer, anvendes til formålet, og findes her

 

 

I2p lancerer netværksmøder for Praksisfællesskabet 2015 – tilmeld dig her
Kom til udstillingsåbning hos DAC
Den gode proces - et inspirationskatalog
Bevægelse og uderum – de legende mennesker
Ny håndbog giver konkrete værktøjer til projektudvikling
Temamøde: Fremtidens arbejdspladser - Modelprogram
Dialog og innovation – resultatet af Aarhus Vands idekonkurrence
Gode råd om udbud
Aarhus Vand gentænker udbudsprocessen
På besøg hos Handicaporganisationernes hus
Hvordan etableres kreative miljøer?
Evaluering af konkurrencefasen på omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade i Odense
Konkurrenceprogram fra Nyt Hospital Nordsjælland
Hvordan laver man rum til leg og læring?
I2p takker for et fantastisk år
Sekretariatet for i2p møder Mace, Constructing Excellence, CF Møller, OL Byen og Atkins
Lancering: Den Gode Proces - nyt digitalt værktøj
Netværksmøde d. 30. nov. 2012 - sætter fokus på brugerinvolvering
Netværksmøde 5. nov. - få mere viden om risikohåndtering
Kom til 3 nye netværksmøder i efteråret
Sidste netværksmøde i foråret - fyldt med spændende diskussioner
2. netværksmøde i værktøjernes tegn
Første netværksmøde fuld af lærerige diskussioner
Hvad kan vi lære fra et OPP-projekt?
Praksisfællesskabet i foråret
I2p sekretariatet takker for et inspirerende efterår
Efteråret er skudt i gang med praksisfællesskabets første netværksmøde!
Læs stemningsrapporten fra i2p´s konference: ”Naviger mod nye mål”
Tak for en inspirerende konference!
Konference om bygherrens strategiske rolle i byggeriets tidlige faser
Projektgruppe hjemvendt fra udenlandsk studietur
De første temamøder i praksisfællesskabet fik en vellykket begyndelse
Nu går www.i2p.dk i luften!
Idé til program er skudt i gang!