På besøg hos Handicaporganisationernes hus


For at sikre det optimale resultat har bygherren i samarbejde med bygherrerådgiver gennemført en nyskabende byggeproces, der aktivt har involveret de fremtidige brugere med deres meget forskellige behov. Dette for at sikre at den endelige løsning levede op til visionen: verdens mest tilgængelige kontorbygning.

De mange tanker, der er blevet gjort for at gøre huset så tilgængeligt som muligt, ses fra man entrer parkeringspladsen med de mange handicapparkeringer. Der er lavet ledelinjer fra stationen for synshæmmede, afsondrede fodgængerstier fra parkeringspladsen for de hørehæmmede og naturligvis niveaufri indgang til bygningen ved alle indgange. Dette kræver specialdesignede afløb foran alle døre. Betonbede, der følger facaden af bygningen, fungerer som naturlige ledelinjer og benyttes til placering af pynt, bænke, postkasser og andre nødvendige og forskønnende ting, så ingen støder ind i dem. 

Læs mere om besøget og de mange specifikke tiltag, handicaporganisationerne har gjort, i deres nye kontorbygning. 

I2p lancerer netværksmøder for Praksisfællesskabet 2015 – tilmeld dig her
Kom til udstillingsåbning hos DAC
Den gode proces - et inspirationskatalog
Udvikling opstår gennem dialog
Bevægelse og uderum – de legende mennesker
Ny håndbog giver konkrete værktøjer til projektudvikling
Temamøde: Fremtidens arbejdspladser - Modelprogram
Dialog og innovation – resultatet af Aarhus Vands idekonkurrence
Gode råd om udbud
Aarhus Vand gentænker udbudsprocessen
Hvordan etableres kreative miljøer?
Evaluering af konkurrencefasen på omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade i Odense
Konkurrenceprogram fra Nyt Hospital Nordsjælland
Hvordan laver man rum til leg og læring?
I2p takker for et fantastisk år
Sekretariatet for i2p møder Mace, Constructing Excellence, CF Møller, OL Byen og Atkins
Lancering: Den Gode Proces - nyt digitalt værktøj
Netværksmøde d. 30. nov. 2012 - sætter fokus på brugerinvolvering
Netværksmøde 5. nov. - få mere viden om risikohåndtering
Kom til 3 nye netværksmøder i efteråret
Sidste netværksmøde i foråret - fyldt med spændende diskussioner
2. netværksmøde i værktøjernes tegn
Første netværksmøde fuld af lærerige diskussioner
Hvad kan vi lære fra et OPP-projekt?
Praksisfællesskabet i foråret
I2p sekretariatet takker for et inspirerende efterår
Efteråret er skudt i gang med praksisfællesskabets første netværksmøde!
Læs stemningsrapporten fra i2p´s konference: ”Naviger mod nye mål”
Tak for en inspirerende konference!
Konference om bygherrens strategiske rolle i byggeriets tidlige faser
Projektgruppe hjemvendt fra udenlandsk studietur
De første temamøder i praksisfællesskabet fik en vellykket begyndelse
Nu går www.i2p.dk i luften!
Idé til program er skudt i gang!