Konkurrenceprogram fra Nyt Hospital Nordsjælland

Regionsrådet fremlagde mandag d. 5. februar 2013 det konkurrenceprogram som 7 arkitektteams skal arbejde ud fra i forbindelse med Nyt Hospital Nordsjælland. Hospitalet har igennem hele i2p-projektets forløb været samarbejdspartner, samt case for udviklingen af en god byggeproces fra idé til det endelige program. Dette arbejde sammen med i2p kan også ses i det endelige konkurrenceprogram.

 

Fra idé til program

Konkurrenceprogrammet for Nyt Hospital Nordsjælland har fokus på den helhedstænkende bygning. De har udarbejdet 5 bærende principper for byggeriet, og derunder 10 arealbenyttelsesprincipper. De forskellige principper er med til at definere hvad der er af fokuspunkter for byggeriet, samt brugen af bygningen, når den står færdig. Det handler om at være omkring flere mulige scenarier, men også at se på hvordan bygningen kan passe ind i brugernes hverdag.

Holdet bag udviklingen af konkurrenceprogrammet har benyttet sig af forskellige brugerinddragelsesforløb for at få inputs fra forskellige brugergrupper. Det er både nuværende og kommende patienter, samt personalet. Disse inputs er blevet brugt til at danne visionen for byggeriet og derfra udarbejde programmet. Idéerne er været grundstenene i at forstå hospitalets opgaver og derfra kunne holdet udarbejde selve konkurrenceprogrammet.

 

Brugernes hospital

Konkurrenceprogrammet har fået titilen "This is it - your blank canvas", hvor fokus lægges på innovation og bæredygtighed. Nyt Hospital Nordsjælland skal tænke kreativt, men det skal være et hospital, der er til for patienterne. Det skal være patienternes hospital.

Denne tilgang til brugerinddragelsen, hvor det handler om mere end blot ejerskab, ligger i god tråd med i2p's tanker om en god byggeproces i det tidlige faser. Det handler om at få fat i brugerne og få skabt en bygning, som passer til deres behov. Nyt Hospital Nordsjælland har formået at lave et klart konkurrenceprogram, der viser hvordan de har indtænkt brugerne i starten og giver klare retningslinjer til de 7 arkitektteams' videre arbejde.

 

Har du lyst til at vide mere om Nyt Hospital Nordsjælland og konkurrenceprogrammet, kan du finde det som digitalt dokument her.

I2p lancerer netværksmøder for Praksisfællesskabet 2015 – tilmeld dig her
Kom til udstillingsåbning hos DAC
Den gode proces - et inspirationskatalog
Udvikling opstår gennem dialog
Bevægelse og uderum – de legende mennesker
Ny håndbog giver konkrete værktøjer til projektudvikling
Temamøde: Fremtidens arbejdspladser - Modelprogram
Dialog og innovation – resultatet af Aarhus Vands idekonkurrence
Gode råd om udbud
Aarhus Vand gentænker udbudsprocessen
På besøg hos Handicaporganisationernes hus
Hvordan etableres kreative miljøer?
Evaluering af konkurrencefasen på omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade i Odense
Hvordan laver man rum til leg og læring?
I2p takker for et fantastisk år
Sekretariatet for i2p møder Mace, Constructing Excellence, CF Møller, OL Byen og Atkins
Lancering: Den Gode Proces - nyt digitalt værktøj
Netværksmøde d. 30. nov. 2012 - sætter fokus på brugerinvolvering
Netværksmøde 5. nov. - få mere viden om risikohåndtering
Kom til 3 nye netværksmøder i efteråret
Sidste netværksmøde i foråret - fyldt med spændende diskussioner
2. netværksmøde i værktøjernes tegn
Første netværksmøde fuld af lærerige diskussioner
Hvad kan vi lære fra et OPP-projekt?
Praksisfællesskabet i foråret
I2p sekretariatet takker for et inspirerende efterår
Efteråret er skudt i gang med praksisfællesskabets første netværksmøde!
Læs stemningsrapporten fra i2p´s konference: ”Naviger mod nye mål”
Tak for en inspirerende konference!
Konference om bygherrens strategiske rolle i byggeriets tidlige faser
Projektgruppe hjemvendt fra udenlandsk studietur
De første temamøder i praksisfællesskabet fik en vellykket begyndelse
Nu går www.i2p.dk i luften!
Idé til program er skudt i gang!