Evaluering af konkurrencefasen på omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade i Odense


Omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade i Odense (Fra gade til by) er blevet brugt som en case i løbet af Idé til Program projektet, da deres fokus på brugerinvolvering, god organisering og innovation har været gode eksempler på fremtidens byggeprocesser. Deres involvering af borgerne i Odense Kommune er sket lige fra starten af processen, og det har skabt gode resultater på trods af en dårlig start på den proces. Processen startede med et stormøde, hvor der deltog 2-300 borgere, og mødet mislykkedes, da de workshops, der var planlagt, ikke kunne lade sig gøre med det store antal fremmødte. På baggrund af det fejlslagne møde udviklede projektsekretariatet en ny arbejdsform med borgerinvolveringen. Borgerne blev delt op i 20-30 grupper. Opdelingen af borgerne til mindre grupper gav en større lydhørhed hos projektteamet, samt at interessenterne blev serviceret mere i forhold til, hvordan processen skulle forløbe, og hvor stor involveringen var. Borgerne følte generelt, at der blev lyttet til dem, og samtidig fik projektteamet uvurderlig viden fra de forskellige borgergrupper.

Læs evalueringsrapporten

 

I2p lancerer netværksmøder for Praksisfællesskabet 2015 – tilmeld dig her
Kom til udstillingsåbning hos DAC
Den gode proces - et inspirationskatalog
Udvikling opstår gennem dialog
Bevægelse og uderum – de legende mennesker
Ny håndbog giver konkrete værktøjer til projektudvikling
Temamøde: Fremtidens arbejdspladser - Modelprogram
Dialog og innovation – resultatet af Aarhus Vands idekonkurrence
Gode råd om udbud
Aarhus Vand gentænker udbudsprocessen
På besøg hos Handicaporganisationernes hus
Hvordan etableres kreative miljøer?
Konkurrenceprogram fra Nyt Hospital Nordsjælland
Hvordan laver man rum til leg og læring?
I2p takker for et fantastisk år
Sekretariatet for i2p møder Mace, Constructing Excellence, CF Møller, OL Byen og Atkins
Lancering: Den Gode Proces - nyt digitalt værktøj
Netværksmøde d. 30. nov. 2012 - sætter fokus på brugerinvolvering
Netværksmøde 5. nov. - få mere viden om risikohåndtering
Kom til 3 nye netværksmøder i efteråret
Sidste netværksmøde i foråret - fyldt med spændende diskussioner
2. netværksmøde i værktøjernes tegn
Første netværksmøde fuld af lærerige diskussioner
Hvad kan vi lære fra et OPP-projekt?
Praksisfællesskabet i foråret
I2p sekretariatet takker for et inspirerende efterår
Efteråret er skudt i gang med praksisfællesskabets første netværksmøde!
Læs stemningsrapporten fra i2p´s konference: ”Naviger mod nye mål”
Tak for en inspirerende konference!
Konference om bygherrens strategiske rolle i byggeriets tidlige faser
Projektgruppe hjemvendt fra udenlandsk studietur
De første temamøder i praksisfællesskabet fik en vellykket begyndelse
Nu går www.i2p.dk i luften!
Idé til program er skudt i gang!