Efteråret er skudt i gang med praksisfællesskabets første netværksmøde!

Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen, bød alle velkommen, hvorefter Mette Boje Larsen, projektleder for ’Idé til program’ præsenterede status på projektets mange aktiviteter. Blandt andet blev deltagerne kort introduceret til projektets webportal www.i2p.dk og den interaktive matrix ’Den gode proces’, som deltagerne senere skulle være med til at videreudvikle.   

 

Hvad er et praksisfællesskab, og hvad får man ud af at være med?

Morten Fisker, chefanalytiker fra Mandag Morgen, gav først en definition på, hvad et praksisfællesskab er: ”Vores egen individuelle læring er involveret i fællesskaber, og det er i forholdet til disse fællesskaber, at vores kompetencer kan tage form. (Reference: Wenger, E. (2004): Praksisfællesskaber. København, Hans Reitzels forlag)

 

Dernæst beskrev Morten de tre dimensioner, der karakteriserer et praksisfællesskab:

  • En fælles opgave 
  • Et gensidigt engagement 
  • Et delt repertoire 

 

Morten fortalte, at opgaven for ’Idé til program’s praksisfællesskab er at identificere og validere de gode metoder og værktøjer, der kan være til hjælp for bygherrer til at opnå en mere effektiv byggeproces i de tidlige faser.

 

Bella Sky Comwell – et projekt med mange gode ambitioner 

Henrik Rossen, projektdirektør på Bella Sky Comwell, fortalte bl.a. at der havde været 31 fagentreprenører involveret i projektet - da alt i princippet blev udbudt - dog med nogle få undtagelser som f.eks. facade. Han fortalte, at hotellet blev bygget i 6 etaper, sådan at det f.eks. var muligt at flytte møblerne ind i dele af hotellet, inden de sidste etager var færdigbygget.

 

I Henriks oplæg blev der yderligere sat fokus på, hvilke udfordringer der havde været undervejs i byggeprojektet, bl.a. hvordan de kunne have optimeret arbejdsgange gennem involvering af f.eks. en hotelrådgiver samt hvilke udfordringer, der er ved at benytte tre forskellige 3D programmer i forbindelse med projektet.

 

Derefter gik deltagerne ud til de tre spor, Organisering, Innovation og Brugerinvolvering, hvor der blev diskuteret og udvekslet erfaringer.

 

Du kan læse stemningsrapporten fra 1. netværksmøde her.

I2p lancerer netværksmøder for Praksisfællesskabet 2015 – tilmeld dig her
Kom til udstillingsåbning hos DAC
Den gode proces - et inspirationskatalog
Udvikling opstår gennem dialog
Bevægelse og uderum – de legende mennesker
Ny håndbog giver konkrete værktøjer til projektudvikling
Temamøde: Fremtidens arbejdspladser - Modelprogram
Dialog og innovation – resultatet af Aarhus Vands idekonkurrence
Gode råd om udbud
Aarhus Vand gentænker udbudsprocessen
På besøg hos Handicaporganisationernes hus
Hvordan etableres kreative miljøer?
Evaluering af konkurrencefasen på omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade i Odense
Konkurrenceprogram fra Nyt Hospital Nordsjælland
Hvordan laver man rum til leg og læring?
I2p takker for et fantastisk år
Sekretariatet for i2p møder Mace, Constructing Excellence, CF Møller, OL Byen og Atkins
Lancering: Den Gode Proces - nyt digitalt værktøj
Netværksmøde d. 30. nov. 2012 - sætter fokus på brugerinvolvering
Netværksmøde 5. nov. - få mere viden om risikohåndtering
Kom til 3 nye netværksmøder i efteråret
Sidste netværksmøde i foråret - fyldt med spændende diskussioner
2. netværksmøde i værktøjernes tegn
Første netværksmøde fuld af lærerige diskussioner
Hvad kan vi lære fra et OPP-projekt?
Praksisfællesskabet i foråret
I2p sekretariatet takker for et inspirerende efterår
Læs stemningsrapporten fra i2p´s konference: ”Naviger mod nye mål”
Tak for en inspirerende konference!
Konference om bygherrens strategiske rolle i byggeriets tidlige faser
Projektgruppe hjemvendt fra udenlandsk studietur
De første temamøder i praksisfællesskabet fik en vellykket begyndelse
Nu går www.i2p.dk i luften!
Idé til program er skudt i gang!