I2p lancerer netværksmøder for Praksisfællesskabet 2015 – tilmeld dig her

Praksisfællesskabet er en fast bestanddel af i2p’s løbende udvikling og arbejde med byggeriets tidlige faser. I foråret inviterer i2p Praksisfællesskabet til tre netværksmøder, og programmet er nu på plads.

 

Onsdag d. 20. maj, kl. 15.00-18.00
Transformation: Fremtidens bygninger er genbrug
Gamle byggerier skal genanvendes eller transformeres til at imødekomme nye behov. Samtidig skal nye byggerier være multifunktionelle og fleksible, så de kan rumme forskellige typer af brugere og aktiviteter. Det medfører et øget fokus på, hvordan fremtidens byggeprojekter kan have ”forlængede åbningstider” og ikke begrænses til enkeltstående funktioner.

Til netværksmødet vil inspirationsoplæggene holdes af stadsarkitekt, Tina Saaby, Københavns Kommune samt direktør, Esben Danielsen, Lokale og Anlægsfonden. Herefter vil det diskuteres, hvordan nye byggerier kan være multifunktionelle og fleksible, så de kan rumme forskellige typer af brugere og aktiviteter. Formålet er at bidrage med viden til genanvendelsen af eksisterende bygninger samt nye udviklingsmodeller for, hvordan borgere og brugere kan bringes i spil i forhold til at sikre multifunktionelle og attraktive bygninger.

Download invitation her

Onsdag d. 27. maj, kl. 13.00-16.00
Co-creation: Sammen skaber vi den gode proces
Co-creation er en vigtig del af fremtidens byggeprojekter. Bygherrer, rådgivere, entreprenører og andre interessenter skal gentænke udbuds- ledelses- og procesformer, så der bliver mere plads til inddragelse og involvering på tværs.

Til netværksmødet vil inspirationsoplæggene holdes af projektdirektør, Jes Møller, Køge Kyst samt projektleder, Mimi Larsson, Byens Hegn, Metroselskabet. Efterfølgende vil det diskuteres, hvordan byggeriets komplicerede processer og arbejdsgange kan varetages, så der skabes et bedre fundament for samskabelse og dialog.

Download invitation her

Mandag d. 15. juni, kl. 14.00-17.00
Mellemrum: Skab muligheder undervejs i byggeriet
Der bliver i stigende grad givet plads til midlertidig brug af bygninger undervejs i et byggeprojekt samt udlån af gamle bygninger og tomme byggegrunde til alternative aktiviteter, inden de bliver solgt. Disse aktiviteter udgør et øget potentiale i byggeprojekter, men kræver også god planlægning og kommunikation i overdragelsen af både midlertidige og permanente projekter.

Til netværksmødet vil inspirationsoplæggene holdes af iværksætter, Jesper Koefoed-Melson, Givrum.nu samt udviklingsdirektør, Carsten Rasmussen, Freja Ejendomme. Herefter vil det diskuteres, hvordan rummet imellem byggeperioden og det færdige projekt kan faciliteres, så de potentialer og den viden, der fremkommer, kan blive en del af det færdige byggeri.

Download invitation her

Tilmeld dig her
Netværksmøderne bliver afholdt i Bygningskulturens Hus i København, og på hvert af møderne vil der foruden inspirationsoplæg være workshop, ideudvikling samt mulighed for netværk. Hvert møde vil tage udgangspunkt i ét af de ovenstående tre spor, hvorefter der vil diskuteres på tværs gennem både oplæg og workshop.

Det er gratis at deltage i Praksisfællesskabet, og der er åben for tilmelding på tilmelding@bygherreforeningen.dk

 

Kom til udstillingsåbning hos DAC
Den gode proces - et inspirationskatalog
Udvikling opstår gennem dialog
Bevægelse og uderum – de legende mennesker
Ny håndbog giver konkrete værktøjer til projektudvikling
Temamøde: Fremtidens arbejdspladser - Modelprogram
Dialog og innovation – resultatet af Aarhus Vands idekonkurrence
Gode råd om udbud
Aarhus Vand gentænker udbudsprocessen
På besøg hos Handicaporganisationernes hus
Hvordan etableres kreative miljøer?
Evaluering af konkurrencefasen på omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade i Odense
Konkurrenceprogram fra Nyt Hospital Nordsjælland
Hvordan laver man rum til leg og læring?
I2p takker for et fantastisk år
Sekretariatet for i2p møder Mace, Constructing Excellence, CF Møller, OL Byen og Atkins
Lancering: Den Gode Proces - nyt digitalt værktøj
Netværksmøde d. 30. nov. 2012 - sætter fokus på brugerinvolvering
Netværksmøde 5. nov. - få mere viden om risikohåndtering
Kom til 3 nye netværksmøder i efteråret
Sidste netværksmøde i foråret - fyldt med spændende diskussioner
2. netværksmøde i værktøjernes tegn
Første netværksmøde fuld af lærerige diskussioner
Hvad kan vi lære fra et OPP-projekt?
Praksisfællesskabet i foråret
I2p sekretariatet takker for et inspirerende efterår
Efteråret er skudt i gang med praksisfællesskabets første netværksmøde!
Læs stemningsrapporten fra i2p´s konference: ”Naviger mod nye mål”
Tak for en inspirerende konference!
Konference om bygherrens strategiske rolle i byggeriets tidlige faser
Projektgruppe hjemvendt fra udenlandsk studietur
De første temamøder i praksisfællesskabet fik en vellykket begyndelse
Nu går www.i2p.dk i luften!
Idé til program er skudt i gang!