PATIENT X - et spil om fremtidens hospital

Emneord: Idéudvikling Dialog Innovation Brugerinvolvering

Følgende casePå i2p.dk er præsenteret en række cases, projektforløb, der kan fungere som inspiration og ”udfoldning” af hvordan andre har arbejdet med programmering, interessentinvolvering og projektudvikling i byggeriets indledende faser.  er et eksempel på, hvordan et spil kan anvendes i forhold til udformningen af fremtidens hospitaler, herunder brugerbehov og hospitalets funktioner.

Formålet med denne case er at vise, hvordan man på en sjov, simpel og konkret måde kan diskutere de forskellige værdier, der ligger til grund for fremtidens sygehus.


Temaerne
i spillet afhænger fuldt ud af de fokus– og problemområder, man vil have debatteret.

Patient XPatient X er et eksempel på, hvordan et spil kan anvendes i forhold til udformningen af fremtidens hospitaler, herunder brugerbehov og hospitalets funktioner. - spillet har to temaer; skal fremtidens hospitaler være sundhedslandsby eller helikopterhospital, og bliver fremtidens patienter sofakartoffel eller sundhedsfanatiker?

Patient X er en prototype for, hvordan et spil kan udformes.

Baggrund for spillet

Der er i dag stor fokus på hospitalssektoren. Skal fremtidens hospitaler være små med tilknytning til lokalområdet, eller skal det være et stort hospital, hvor alle dets funktioner er samlet ét sted?

Udover at overveje hospitalets funktioner i fremtiden, skal man samtidig betragte, hvilke behov, brugerne har nu, og hvilke de vil have i fremtiden.

Det er derfor ønskeligt og gavnligt for udviklingen af den nye hospitalssektor, at byggebranchen og beslutningsdeltagerne får indsigt i, hvad brugernes behov og ønsker er til de nye hospitaler.

Der er tit forskel på, hvad bygherrer, arkitekter og beslutningstagere tror, brugerne har brug for, og hvad brugerne mener, at de har brug for.

Det er arkitekturbureauet Kollision, som har udviklet spillet ”Patient X”, som skal ses som et koncept på et spil, hvor forskellige scenarier for fremtidens hospitalsvæsen er i fokus.

Patient X - spillet skal ses som en inspiration til dig, som er interesseret i brugerinddragelseBrugerinvolvering er ikke kun at informere. Det er også at give interessenter indflydelse på og bidrage med viden til projektet. Det er en vigtig opgave for bygherren at definere og strukturere brugerinvolvering i et projekt, så det er tydeligt, hvad brugere, der inddrages, kan få indflydelse på, hvad der er behov for viden omkring, og hvad der ligger fast. på en ny og kreativ måde.

Patient X er bygget op som et brætspil, og det er beregnet til, at slutbrugere i hospitalsdækningsområdet skal spille spillet, hvorved at byggeeksperter kan få en bedre videnindsigt i borgernes ønsker og behov.

 

Formålet med spillet

Spillets overordnede formål er som sagt at diskutere de forskellige værdier, der ligger til grund for fremtidens sygehus. En ting er de værdier, som administrationen ser ved et hospital, noget andet er, hvad medarbejderne ønsker til et nyt hospital, og noget helt tredje er, hvad patienternes behov er.

Formålet med spillet er, at:

  • Spillerne skal lære af hinanden
  • Skabe en gensidig forståelse for værdier og problemstillinger ved fremtidens sygehusbyggeri
  • Skabe ejerskab til de løsninger, der senere bliver besluttet

Igennem debat omkring spillets temaer er det også et ønske, at der skabes egentlig brugerdrevet innovationInnovation skabes i koblingen mellem vision, nytænkning og de rette kompetencer. At skabe grundlaget for innovation i byggeriet, handler i høj grad om god planlægning, inddragelse af og samarbejde mellem de rette kompetencer på rette tid., hvor nye idéer og forslag kommer på banen som en del af processen.

 

Spillets målgruppeGod kommunikation og god interessentinvolvering kræver bevidsthed om målgruppen. Hvilken gruppe interessenter er der tale om? Interessentanalysen er her en afgørende forudsætning.

Den primære målgruppe for Patient X er slutbrugerne, dvs., borgere i hospitalets dækningsområde.
Men med få ændringer kan spillet spilles af ekspertbrugere, medarbejdere og beslutningstagere.

 

Type af spil

Patient X er som tidligere nævnt et brætspil, som vi kender det. Spillets deltagere slår med en terning og flytter med sin brik hen på forskellige felter afhængig af terningens øjne.

Til spillet hører det måske vigtigste, nemlig spørgsmålskort, kaldet ”missionskort”, som spillerne skal besvare. Det er via dem, at der kommer diskussion og debat om spillepladen, som beslutningstagere kan tage udgangspunkt i. Det er dog muligt at udvide spillet med digitale faciliteter efter behov og ønske.

 

Illustration: www.kollision.dk

Antal spillere

For at spille spillet skal der være fire hold med minimum én spiller på hvert. Det er muligt at spille med 8 deltagere, hvor deltagerne bliver fordelt to og to på hvert hold.

Hvert spil styres af en spilstyrer.

 

Primære temaer i spillet

Hvilke temaer dit spil skal dreje sig om, afhænger af hvilke fokus – og problemområder, du vil have debatteret.

Forarbejde er ikke til at komme uden om, hvis man vil udvikle et spil, som giver brugbar viden. Derfor er det en god ide at afholde et seminar eller workshop, hvor man finder frem til de problemstillinger, som spillet skal beskæftige sig med.

I forhold til Patient X blev der afholdt et workshopforløb, hvor sundhedsfagligt personale samt personer med ansvar for kommende hospitalsbyggeri i Region Hovedstaden diskuterede forskellige fremtidsscenarier i forhold til et nyt hospitalsbyggeri.

 Under workshoppen kom det frem, at der var to hovedspørgsmål, som skal besvares for at udvikle det bedste fremtidige hospital:

1) Hvilket slags hospital skal fremtidens hospital være, og

2) Hvordan løser man dilemmaet om patienters forskellige behandlingsforløb grundet patienters forskellige aktivitets – og vidensniveau?

De to problemstillinger til spillet blev opstillet således:

 


Sundhedslandsby [SL] eller helikopterhospital [HH]

Skal fremtidens hospital være et generalisthospital med stærk lokal tilknytning og et tæt samarbejde med den øvrige sundhedssektor i nærområdet (sundhedslandsbyen), eller et højt specialiseret hospital der indgår i et netværk med andre specialiserede hospitaler snarere end med den øvrige sundhedssektor i nærområdet (helikopterhospitalet)?

 


Sofakartoffel [SK] eller sundhedsfanatiker [SF]

Den anden problemstilling er spørgsmålet om patientens/borgerens eget aktivitets- og vidensniveau i forhold til et givet behandlingsforløb.

Sofakartoflen er mere eller mindre uvidende om, hvilke forhold der har ført til sygdom/ulykke, overlader helst ansvaret til de faglige autoriteter og deltager ikke aktivt i genoptræning, livsstilsomlægninger m.m.

Sundhedsfanatikeren er derimod ofte meget vidende om sin egen diagnose, forholder sig kritisk til behandling, lægger af egen vilje sin livsstil om og forventer kvalificeret modspil fra det faglige personale.

Illustration: Miss Lotion,  http://www.misslotion.com

Forarbejdet med spillet

Før man begynder at spille spillet, er der nogle overvejelser om bl.a. spillets opbygning, layout mm., som man skal tage stilling til, så man kan få det bedste ud af spillet.

 

Type af spil

Hvordan du/I vil udvikle et spil, er helt op til dig/jer. Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvilke problemstillinger spillet skal dreje sig om.

  1. Spillet kan fx udvikles som ét, der kan printes fra/som en pdf og suppleres med terninger og spillebrikker alt efter eget valg. Med denne model er det også muligt med lave omkostninger at distribuere spillet til flere aktører.  
  2. Du har jo også mulighed for at producere spillet som et egentlig og traditionelt brætspil i en kasse med alle elementer klar til brug.
  3. Derudover har du mulighed for at gøre spillet digitalt og derved gøre det muligt at spille omkring fx en interaktiv touchskærm og samtidig opnå det faktum, at spillet gøres tilgængeligt for langt flere spillere via internettet. Et andet plus ved en interaktiv udgave er, at den i et vist omfang vil automatisere opsamling af basale data.


Udvikling af indhold

Før det er muligt at spille spillet, skal alle spilstyrerens redskaber være færdigudviklet, herunder manual, ”kommandocentral”, guide til temaspørgsmål samt generelt spørgeguide.

Det er derudover vigtigt at nævne, at spillet skal videreudvikles mht. afprøvning af missionskort/temaspørgsmål, så man er sikker på, at man får besvaret de fokusområder, man ønsker.

Det er ikke sikkert, at den nuværende struktur giver tilstrækkeligt med muligheder for krydsreferering. Spørgsmålene bør udvikles i samarbejde med såvel eksperter som brugere.

Der bør også under denne udvikling af spørgsmål tages stilling til, om det er de rigtige temaer, der behandles og/eller om spillet bør udvides med yderligere tematiske problemer. Dette kan jo få indflydelse på de rent spilletekniske elementer.

I forlængelse af udvikling af spillespørgsmål, skal spillepladen naturligvis også tilpasses, og der skal tages stilling til, om der bør udvikles/fuldføres en form for pointsystem, der gør det muligt at kåre en egentlig ”vinder” af spillet.

 

Grafik & Layout

Når der er taget stilling til ovennævnte, skal spillet bearbejdes rent grafisk, og der bør udarbejdes illustrationer m.m., der gør spiloplevelsen konsistent/sammenhængende. Spillet er udviklet for at få mere indsigt i hvilke behov og ønsker, brugerne har. Derfor skal der arbejdes målrettet med at tilføre spillet et format, der understøtter denne inddragelse.

Det er altså en selvfølgelighed, hvis spillet skal kunne udnyttes optimalt, at de problemstillinger, som brugerne skal ”spille om”, er aktuelle, og er et område, hvor brugernes mening kan komme i handling.