Knotworking kan fjerne tidsspild

Emneord: Visionsproces Styringsformer Netværk Kommunikation Arbejdsgange Visualisering Afprøvning Dialog Innovation

Forsvarsministeriets ejendomsstyrelse [FES] ønsker at gøre op med de velkendte rutiner og traditioner i byggebranchen. Ved at udfordre den traditionelle designproces, er det ambitionen at fjerne ventetidsspild samt skabe mere transparens og kvalitet for pengene. Inspirationen kommer fra særligt Finland, hvor man gennem en årrække har eksperimenteret med en kombination af workshops og BIM-modellering, i forsøget på at innovere processen. Metoden, der er blevet anvendt, er den såkaldte Knotworking, der fokuserer på den tidlige projektering, og det er ud fra denne, at FES håber at have skabt et grundlag, der kan sikre de ønskede resultater fremadrettet.

 


Knotworking er en samarbejdsform, der, ved at samle relevante aktører, forsøger at komprimere projekteringstiden. Dette gøres gennem tre workshops, hvor de fysiske og funktionelle karakteristika, fra det pågældende byggeprojekt, gengives i digital form. På denne måde arbejdes der intenst med at udvikle forskellige scenarier, der løbende kan evalueres af den samlede gruppe specialister. Både brugere, rådgivere, arkitekter og bygherrer er repræsenteret i denne arbejdsproces, hvor der, gennem den løbende evaluering, arbejdes frem mod at skabe én samlet løsning.


Kernen i Knotworking er således at nedbryde de typiske udfordringer, der kan opstå, når forskellige faggrupper samles. Gennem de intensive workshops fokuseres der derfor på at sikre et fælles sprog, gennem visualiseringer af de frembragte scenarier. Hermed er det ambitionen at sikre en tværfaglig videndeling, hvor alles kompetencer kan anvendes og komme til orde.


FES har indtil videre kun afprøvet Knotworking på et byggeprojekt – Skagen Ny Redningsstation – men fremadrettet vil der blive arbejdet videre med metoden, så den kan anvendes på flere projekter. Tanken er, at metoden vil kunne udvikles og udbygges med tiden, så den også kan benyttes på større byggeprojekter i årene frem.