Mock-up af boliger til hjemløse

Emneord: Afprøvning Idéudvikling Dialog Innovation Brugerinvolvering

Denne casePå i2p.dk er præsenteret en række cases, projektforløb, der kan fungere som inspiration og ”udfoldning” af hvordan andre har arbejdet med programmering, interessentinvolvering og projektudvikling i byggeriets indledende faser.  viser, hvordan man kan benytte mock-upMetoden er velegnet til bygherrer, der ønsker en konstruktiv og direkte dialog med interessentgrupper, og samarbejdspartnere igennem processen. Samarbejdet 1:1, både med fagfolkene og brugerne, betyder, at alle har mulighed for at komme med gode idéer og råd undervejs i processen, og dermed påvirke det færdige resultat’s til at afprøve ideer i 1:1, og hvilken påvirkning dette har på dialogen med brugerne og det færdige resultat. Erik Juul (Arkitekt) har med støtte fra Velux Fonden udviklet projektet ’HomeLessHome’.  

 

 

Se og hør interview med Erik Juul i ovenstående filmklip.

Baggrunden for projektet var at sætte fokus på hjemløses vilkår, og diskutere hvad der skal til for at skabe et hjem. Hvornår er noget et hjem, og hvad er det der gør, at det er et hjem?  

 

Formålet med projektet er at vise, at du godt kan opnå arkitektonisk kvalitet på et lille areal med få midler, og stadig forbedre livet for samfundets hjemløse og andre udsatte.

 

Målgruppen for Mock-up’s

Metoden er velegnet til bygherrer, der ønsker en konstruktiv og direkte dialog med interessentgrupper, og samarbejdspartnere igennem processen.

 

Metodens forudsætninger

Det er en forudsætning for brugen af metoden, at der sættes tid af til design, opbygning og afprøvning af mock-uppen. Derudover at der afsættes ressourcer til at inddrage samarbejdspartnere i processen.

 

Design under udførelse

Processen for udarbejdelsen af mock-uppen, startede med nogle skitser på tegnestuen, samt et par modeller i legoklodser mm. Selve opførelsen af mock-uppen startede med fire containere, der blev sat op efter anvisning fra Erik Juul.

 

Derefter arbejdede Erik Juul, landskabsarkitekten og håndværkerne sammen om at designe, bygge op og indrette de fire containere ud af billige materialer såsom krydsfiner og gamle stilladstraller. Undervejs i processen blev mange ideer udviklet og produceret i krydsfiner fx skillevægge med huller og de fleksible møbler i køkkenet.

Der var også tanker fra de oprindelige tegninger, der blev ændret undervejs. F.eks. var det tanken at væggene skulle males. I arbejdet med mock-uppen fandt håndværkerne og Erik Juul i stedet ud af, at de rå krydsfiner vægge passede meget bedre ind i den rå stil. De valgte derfor i stedet at udnytte alt overskudsmateriale fra krydsfinerpladerne til at lave en ’mosaik væg’ af resterne, hvilket gav et rigtig fint udtryk.

 

Brugerne i processen

Udover de professionelles gode ideer har brugerne også haft mulighed for at give deres ideer til, hvordan funktionerne skulle være. Undervejs i processen blev der afholdt arrangementer, hvor de kunne komme ud til mock-uppen og få et gratis måltid. Her kom nogle af de potientielle kommende brugere, som fagfolkene kunne diskutere og høre, hvad de syntes om, det de så. Ud fra den nye viden kunne fagfolkene videreudvikle mock-uppen.

Ved at afholde arrangementerne i og omkring mock-uppen blev der en naturlig og konkret diskussion med brugerne. Fordi det var i en 1:1 model kunne de bedre fornemme, og se hvad arkitektens ideer var for projektet, og dermed nemmere komme med brugbare input om deres behov, og hvilke funktioner de mente var vigtige.

 

Fordelene ved at benytte mockups

Fordelen ved at bygge og udvikle mock-uppen i samarbejde, både med fagfolkene og brugerne, er at alle har mulighed for at komme med gode ideer og råd undervejs i processen, og dermed påvirke det færdige resultat. Som Erik Juul udtrykker det ”Der er kun én måde at gøre tingene på, og det er ved at gøre det!”

Med mock-uppen er det nemmere for brugerne at forestille sig, hvordan det færdige resultat kommer til at se ud, og det er lettere for f.eks. håndværkerne at påvirke det endelig resultat med deres viden og input. 

 

Den endelige mock-up og det videre arbejde

Resultatet af projektet blev en mockup i 1:1 med 3 lejligheder i 3 forskellige størrelser. Den færdige mock-up blev afprøvet af et par hjemløse i en kort periode. Hvorefter den er blevet taget ned igen.

Erik Juul fik et af de fineste komplimenter, du kan få som arkitekt, fra Dennis, der har levet på den skæve side af samfundet de sidste 20 år. Han sagde, " hvordan kan du vide, hvad jeg gerne vil have, når jeg ikke engang selv ved, hvad jeg vil have?". Hvilket meget godt udtrykker, hvor funktionsdueligt et resultat projektet nåede frem til med få midler, på kort tid og uden den store forberedelse.